Diákigazolvány igénylés 2017

Egy egységes kártyarendszer váltotta fel a 2012 óta a régebbi diákigazolványt. Ennek a kártyarendszernek képezi részét a diákigazolvány. Teljesen új jogszabályok és új diákigazolvány szabályok is születtek. Valamennyi oktatási területen a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szerinti igazolványt alkalmazzák. Ennek rövidítése NEK.

Kik jogosultak a diákigazolványra? Az igazolvány azoknak jár, akik a köznevelési törvény 2011. évi CXC törvény szerinti hatálya alá tartoznak. Minden iskolai és fejlesztő nevelés-oktatási intézmény diákja, és mind azok, akik a felsőoktatási tv. 2011. évi CCIV törvény mellékletében levő felsőoktatási intézmény hallgatói. 

Az igazolvány mindazoknak jár, akik magyar állampolgárok illetve itt Magyarországon jogszerűen tartózkodnak. Ezen felül jár azoknak is, akik külföldön járnak egyetemre vagy iskolába, főiskolára, illetve azoknak is, akik egyezmény vagy együttműködési megállapodás alapján itt tanulnak az országban. Diákigazolvány jár azoknak is, akik Balassi Intézetbe járnak képzésekre.

Nagyon fontos jogosultság szempontjából hogy az intézmény ahol a diák tanul államilag elismert legyen. Az igazolvány több típusban kerül kibocsátásra attól függően, hogy milyen oktatáson vesz részt a diák. Nappali, levelező, esti diákigazolványokat állítanak ki és ide sorolhatjuk a távoktatásos igazolványt is. Az igazolványokon eltérő matrica kerül feltüntetésre. Léteznek olyan alapfokú oktatások is, ahol levelezős oktatási igazolványt kapnak a diákok.

 

A mai igazolványok teljesen úgy néznek ki, mint egy bankkártya, hiszen chippel rendelkeznek. Az igazolványon megtalálható a hallgató arcképe, az adatchip, a tulajdonos neve, születési ideje és az igazolvány kiállításának dátuma. Ezen felül az igazolvány tulajdonosának lakcíme és az, hogy mely oktatási intézmény hallgatója. Nagyon fontos, hogy ezek az adatok szerepeljenek az igazolványon, hiszen utazási kedvezmény igénybevételére is feljogosít. A kedvezményt a lakhely és az intézmény között lehet igénybe venni. Diákigazolványt akkor lehet igényelni, ha a tanuló felvételt nyert az adott oktatási intézménybe. Ideiglenes igazolványt állítanak ki a diákoknak arra az időszakra, amíg elkészül a diákigazolványuk. Utazási kedvezményekre is tökéletes az igazolás felmutatása. Ideiglenes igazolvány jár azoknak is, akik valamilyen oknál fogva elveszítették igazolványukat. A diákigazolvány 45 napon belül elkészül, ezt a határidőt tartaniuk kell az igazolványt kiállítóknak. Az ideiglenes igazolvány azonban 60 napig érvényes, így ha csúsznak a határidővel, akkor is igénybe lehet venni a kedvezményeket.

Hogyan lehet diákigazolványt igényelni? Csak elektronikus úton lehet igényelni diákigazolványt a tanulmányi rendszeren keresztül. Amennyiben a diák nem rendelkezik hozzáféréssel a rendszerhez, úgy az oktatási intézményben kell az igénylést benyújtania. Iskolások és kisiskolások esetén a szülők nyújtják be igényüket az igazolványra az érintett iskola felé. Az iskolák a beérkezett igényeket továbbítják.

Abban az esetben, ha valaki több oktatási intézményben is hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, akkor egyidejűleg csak egy érvényes diákigazolványa lehet. Két intézményt lehet feltüntetni egy igazolványon. Munkarend szerint történik meg a felsorolás a kártyán, azaz aszerint, hogy nappali, esti, levelező vagy távoktatásos rendszerbe jár a hallgató.

Nem magyar oktatási intézmények esetén is igényelni lehet az igazolványt, ám ebben az esetben a közreműködő intézményen keresztül lehet elindítani az ügyintézést.

Az igazolvány szolgáltatási díja 1400 Ft, de matrica pótlás esetén 3500 Ft-ot ki kell fizetni. Minden diákigazolvány a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31. napjáig érvényes és március 31-ig, ha a tanuló jogviszonya nem tanköteles félévben szűnik meg. Ha ez a második félévre esik, akkor a határidő már október 31-re csúszik.

Magának az érvényesítésnek is van egy határideje, amely október 31. A felsőoktatásban az első félév az október 31, a második félév a március 31. Az elektronikus rendszerben minden alkalommal rögzítésre kerül a matrica sorszáma és az érvényesség is.

A diákigazolványokkal nagyon sok kedvezményt lehet igénybe venni, ilyen az utazási kedvezmény, a kulturális és egyéb szabadidős programokon való részvétel kedvezményes lehetősége. Szociális alapú támogatásokat és jegyzettámogatást is igénybe vehetünk, ha nappali tagozatos a jogviszony.

A nappali tagozatos középiskolás diák a lakhelye és az oktatási intézmény közötti utazásra 90 százalékos kedvezményre jogosult. Ezt bérlet vásárláskor lehet igénybe venni. A felsőoktatásban hallgatóknak is ugyanígy a 90 százalék kedvezmény jár. Amennyiben csak jegyvásárlás történik arra 50% kedvezmény kapható. A 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet 1 számú mellékletet tartalmazza az utazási kedvezményeket. Itt az is fel van sorolva, hogy mely esetben mekkora kedvezményt lehet igénybe venni.