A telekadó számítása és bevallása 2018

A telekadót nem az állam, hanem az önkormányzatok vetik ki a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok esetében. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek szerint minden önkormányzat a saját településén vetheti ki ezt az adónemet az ott élőkre. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az önkormányzat saját hatáskörben döntse el, kiveti ezt az adót vagy nem.

Számtalan önkormányzat bevezette a telekadót, de a telek fogalmába többféle ingatlan is besorolható. Vannak olyan ingatlanok is, amelyekre nem vonatkoznak a jogszabályok. Minden önkormányzatnak kötelessége a honlapján feltüntetni a kapcsolódó önkormányzati rendeletet.

Amennyiben a telek az önkormányzat illetékességi területén helyezkedik el, így adóköteles lehet. A földhivatalban meg lehet tudni, hogy mely terület található az önkormányzat illetékességi területén. A földhivatali ingatlannyilvántartásba mindenki ingyen betekintést nyerhet.

Az adót azokra a tulajdonosokra vetik ki, akik az adott év első napján, a telken tulajdonjoggal rendelkeznek és az a földhivatali nyilvántartásba is be van jegyezve. Több tulajdonos és haszonélvező esetén több lesz a fizetésre kötelezettek száma.

 

Jogszabály szerint az a terület számít teleknek, amelyen nem áll épület. Pár kivétel mégis akad, amikor nem kell telekadót fizetni. Mezőgazdasági művelés alá tartozó belterület, de még nem halastó. A telekadó hatályán ezen felül kívül esnek a termőföldek és a tanyák is. Ugyan adóköteles lenne, de mentességet élvez az épületeknek és a telkeknek az a hányada amekkora magának az épületnek a hasznos alapterülete. A belterületen elhelyezkedő erdő és annak a teleknek a fele, amin már eleve építési tilalom van, szintén mentességet élvez.

Egy telek mindig a rákövetkező év első napján lesz adóköteles és akkor keletkezik adófizetési kötelezettség. Ha egy szántót kivonnak a művelés alól még 2016 szeptember 5-én, akkor 2017 január 1-től már adófizetésre kötelezhető a tulajdonosa. Tanyák esetén is adókötelessé válik, ha megszüntetik a tanya megnevezést és teljesen más ingatlan-nyilvántartási megnevezést adnak neki. Adófizetési kötelezettség épület megszűnés esetén már a megszűnés után következő félévben keletkezik, annak is az első napján. Ha tehát 2016 április 4-én megszűnik az épület, akkor már 2016 június 1-től adókötelessé válik.

Teljesen más a helyzet a telekadó megszűnések esetében, hiszen ott mindig az adott évben történő esemény, adott évben kikerül az adókötelezettség alól. Amennyiben egy művelési ág megváltozik 2016 októberében, akkor már 2016 december 31-től megszűnik az adófizetés. Épületek beépítése esetén a beépítés félévének utolsó napján szüntetik meg, azaz ha 2016 februárban építették meg, akkor 2016 május 31-én már megszűnik az adófizetés.

Mindig az önkormányzati rendelet határozza meg a telekadók mértékét. A számítást kétféleképpen lehet elvégezni. Lehetséges, hogy négyzetméter alapon számoljanak, ilyen esetekben 200 Ft a plafon ár négyzetméterenként. Másik módszer, amikor a telek korrigált forgalmi értékét határozzák meg és a 3%-át jelölik ki telekadónak. A korrigált forgalmi értéket sokan nem ismerik, ez a telek piaci árának 50%-át jelenti.

Az önkormányzati adóhatóság felé minden év január 15. napjáig kell a bejelentést megtenni, ha változás történik a telekkel kapcsolatosan. Ide tartozik a telekrészben bekövetkező változás, a mentességek és a telekadó alá eső területrészek is.

Egy korábbi fogalmazás szerint nézzük meg, mi számít művelés alól kivett területnek. Az 1 hektár alatti földterület, ha a teljes terület adott adóévben mezőgazdasági művelés alatt volt és ezt a területileg illetékes igazgatási szerv is igazolta. Az igazolásban benne áll, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, hiszen például, csak gyommentesítést és kaszálást végeztek rajta.

Egy 2017 január 1-től hatályos rendelkezés értelmében telekadómentes az a terület, amely mezőgazdasági művelés alatt áll és belterületen helyezkedik el. Persze manapság ebből a típusú telekből van a legkevesebb, hiszen csekély a belterületi mezőgazdasági területek száma ma Magyarországon.