Környezetvédelmi termékdíj és összege 2018

A környezetvédelmi termékdíj bevezetésének köszönhetően az egyéni hulladékkezelést választók díjainak fizetése valamint a számlazáradékolás végrehajtása is sokkal egyszerűbb lesz. Az online módon értékesített díjköteles termékek esetében a külföldi gazdálkodók is fizetnek, amennyiben magyar vevőknek értékesítenek. A fogalmak szintén pontosításra kerültek a törvényben.

Óriási mennyiségű szemetet termel a fogyasztói társadalom a hatalmas mennyiségű áru felhasználásnak köszönhetően. Rengeteg hulladék halmozódik fel annak ellenére is, hogy a hulladék hasznosítás is egyre fejlettebb. A mérhetetlen szemétgyártás visszaszorítása érdekében még számtalan eszközre lenne szükség. Fontos lenne továbbá a fogyasztói társadalmat ebbe az irányba terelni. A környezetvédelmi termékdíj pontosan emiatt került bevezetésre. A megelőzés a legfontosabb teendő ebben az esetben.

A törvény pontosan felsorolja azokat a termékeket, amelyekre a díjat kötelező kifizetni. A műanyagból előállított termékeken minden esetben van termékdíj, ez teljesen egyértelmű. A tenger felszínén még ma is úsznak az úgynevezett műanyag „szigetek, ez is egy negatív példa és a környezetvédelem fontosságát sürgeti. Az összes terméket szinte képtelenség lenne felsorolni, de díjköteles az elektromos berendezés, az akkumulátor, a gumi és a vegyipar által előállított összes termék.

 

A reklámújságokra is meg kell fizetni a környezetvédelmi termékdíjat. A díjak esetében minden termék kap egy kódot, ami alapján osztályozzák őket. A forgalomba hozatalkor illetve az első használatkor szükséges megfizetni a környezetvédelmi termékdíjat. A papír, amelyet reklámozásra szánnak már a nyomtatáskor díjkötelessé válik.

Nem esik a díj hatálya alá az a termék, amelyet adóraktárban tárolnak és később azon belül értékesítik, ugyanígy nem sorolható ide a vámjogi szabadforgalmú termék, amelyet Magyarországon értékesítenek. Ezek az esetek a törvény szerint nem számítanak forgalomba hozatalnak. Exportálás esetén sem szükséges a termékdíjat megfizetni illetve ide sorolható az az eset is, amikor valaki saját felhasználásra vásárol kisebb mennyiséget.

Az adóhivatal jogosult a környezetvédelmi termékdíj megfizetésének ellenőrzésére. A környezetvédelmi termékdíj bejelentési kötelezettséggel jár, amelyet azonnali hatállyal be is kell jelenteni a tevékenység megkezdésekor. 15 napon belül szükséges megtenni az ezirányú kötelezettséget. Bejelentéskor egy nyilatkozatot is tenni kell, hogy egyéni hulladékkezelő vagy termékdíj átalány megfizetése mellett döntünk. Negyedévente kell beküldeni a nyilatkozatot minden negyedévet követő 20. napig elektronikus módon az adóhatóság honlapján keresztül. Átalányfizetőknek a tárgyév után következő január 20 a határidő. A bevallások időpontjához van igazítva a környezetvédelmi termékdíj bejelentési kötelezettség. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a környezetvédelmi termékdíjak összege nem éri el az 1000 Ft-ot, ott nem keletkezik befizetési kötelezettség.

A termékdíjat természetesen vissza is lehet igényelni, amennyiben a terméket külföldre szállították. Olyan eset is sokszor előfordulhat, hogy a termékdíjköteles terméket egy másik termékbe beépítették és így szállították el az országból továbbértékesítésre. Ilyenkor is vissza lehet igényelni a termékdíjat. A termékdíjköteles termék gyártásakor, abban az esetben sem keletkezik díjfizetési kötelezettség, ha ehhez a termékhez szintén egy díjköteles terméket gyártottak le. Visszaigénylést benyújtani csak akkor lehet, ha a termékre a díjat megfizették. Kőolajtermékek esetében csak akkor lehet visszaigényelni a díjat, ha az elhasznált vagy a hulladék már hasznosításra került és erről a cég igazolással is rendelkezik.

Átvállalható a díj fizetése a belföldön előállított kőolajtermékek esetében, ha a számlán ezt az első forgalmazó feltünteti. Számla mellett a befizetési kötelezettség átvállalható szerződés szerint is. Az átvállaló ezekben az esetekben az első belföldi vevő. A jogszabály azonban pontosan rendelkezik erről az esetről is. Termékátalánydíj fizetésre jogosult az, aki csekély mennyiségben forgalmaz csomagolást, az, aki saját célra használja fel, illetve a 10 millió Ft alatti nettó árbevétellel rendelkező vállalkozások, a mezőgazdasági termelők a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerint. A legelső kategória 12 000 forintot, míg a 10 millió Ft alatti árbevétellel rendelkező vállalkozás évente 2000 Forintot fizet. Az évente 50 millió forint árbevétellel rendelkezők 7000 forintot fizetnek meg éves szinten, míg a mezőgazdasági termelők 5000 forintot.

Az egyes termékek esetében a következőképpen alakul a termékdíj. A termékdíjtörvény 2. melléklete a csomagolóknál pontosan meghatározza, hogy összetevő szerint mire mi vonatkozik, melyik kategóriába esik. Például a gumiabroncsokra 57 forintot kell fizetni, míg a kőolajtermékekre 114 Forintot kilogrammonként. Egy akkumulátor esetében kilónként 57 Forint és egy reklámhordozó papír esetében 84 Forint kilogrammonként a környezetvédelmi termékdíj.

A termékdíj törvény 2017 január elsejétől változott meg. A csomagolóanyagok fogalma pontosításra került és a díj megfizetése alóli mentességet is módosították. A hulladékok esetében nagy változás történt, hiszen azok újrahasznosíthatók.