Külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése 2018

Az eljáró hatóság a kölföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvvezetésben a Budapest Főváros Kormányhivatala. A bejelentéshez szükséges nyomtatványok a Bevándorlási Hivatal honlapján érhetők el és azt is megtudhatjuk, hogy milyen mellékleteket kell csatolni a beadványhoz.

Bizonyos események hatására sokszor válik szükségessé a hazai anyakönyvvezetés. Főleg azok számára fontos ez, akik letelepedtek külföldön vagy csak egy kis időre kiutaztak. Hiába külföldön kötünk házasságot vagy külföldön történik meg a szülés azért még itthon is szükséges lehet a hivatali ügyintézés.

Pontosan felsorolják a jogszabályban, hogy mely eseteket illetve külföldi események után kell itthon is az anyakönyvvezetőt felkeresni. A házasságkötés, a szülés, ilyen, illetve ha egy magyar fogad örökbe egy külföldit. Halálozás esetén is akad elintézni való, ha az elhunyt lakhelye külföldön van, vagy ha ott történik meg az elhalálozás. Amikor Magyarországon nyilvánítanak egy külföldit halottá, akkor is a hazai hivatalnak kell eljárnia. A lakhellyel rendelkező, de hontalan állampolgár külföldi házassága, születése vagy halála is a hazai anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik.

 

Az anyagkönyvvezetőnél a házasság bejelentése csak személyesen tehető meg. Házasságkötés esetén, ha az egyik fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor külföldön kell a konzulátuson bejelenteni. Az ott kapott nyilatkozat lefordításra kerül, majd hitelesítik. Ezt ezután a magyar hivatalban be kell mutatni.

Magyar állampolgár bárhol előterjesztheti kérelmét, aki viszont külföldön él annak a konzulátuson kell intéznie ügyeit, amit itthon anyakönyveznek. Nem minden esetben szükséges a személyes megjelenés, mert egy haláleset okán elég, ha a konzuli tisztviselővel postai úton történik meg a kapcsolatfelvétel. Állampolgárság megszerzése esetén az ilyen irányú kérelmeket jogosult hivatal az, amely átveszi az anyakönyvi kérelmet.

Hazai anyakönyvezés esetén a magyar állampolgár kérheti, hogy az utónevét magyarosítsák, de csak a magyar névviselés szabályai szerint tehető ez meg és a nevet is aszerint fogják átírni akkor is, ha kettős a családneve.

A Budapest Főváros Kormányhivatal jár el a hazai anyakönyvi ügyeknél már 2015 április 1 óta. Személyesen, de meghatalmazással is be lehet nyújtani az anyakönyvvezetési kérelmeket. Meghatalmazás esetén a meghatalmazó nem minden esetben adhat meghatalmazást. Léteznek olyan nyilatkozatok is, amelyek kizárólag személyesen tehetők meg és a meghatalmazott egyáltalán nem nyilatkozhat a meghatalmazó helyett. A gyermek nevének megválasztása és a házassági név is ide sorolható.

Személyesen, szóban és írásban is lehet nyilatkozatot benyújtani. Szóbeli nyilatkozat esetén az anyakönyvvezetési hivatalban erről egy adatlapot vesznek fel. Külföldi elhalálozás esetén a hazai anyakönyvezési kérelmet postai úton is el lehet juttatni az illetékes hivatalnak.

Előre elkészített nyomtatványok a bevándorlási hivatal honlapján érhetők el, és itt találunk meghatalmazásra is mintát.

Egy kérelem milyen mellékletekkel rendelkezhet?

  • az állampolgárságot igazoló okirat (útlevél vagy személyazonosító)
  • hiteles vagy eredeti halotti anyakönyvi kivonat (Apostile hitelesítés vagy hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés)
  • itt lehetőség van a lakcímnyilvántartásba történő felvételre is, ha a magyar állampolgár még abban nem szerepel és külföldön él

Egy külföldön megszületett baba esetében a szülők házassági anyakönyvi kivonatára lesz szükség. Házasságkötés elmaradása esetén egy apasági elismerő nyilatkozatra vagy egy ezt megállapító ítéletre. Apasági elismerő nyilatkozatot lehet tenni anyakönyvvezető előtt, gyámhatóságnál és a konzul előtt is. Külföldi ügyintézés esetén akár külföldi hatóságnál is. A házasság hazai anyakönyvezése minden esetben megelőzi a születés anyakönyvezését. Lehetőség van azonban arra, hogy a kettőt együtt igényeljék.

Egy külföldön szervezett esküvő nagyon romantikus lehet, de ez esetben az irodának kell felvállalnia a hazai anyakönyvezést. Egy tengerparti esküvő esetén is szükséges a házasság előtti családi állapot igazolása, legfőképpen akkor, ha az egyik fél vagy mindkettő volt már házas. Azoknak, akik még nem voltak házasok elegendő egy nyilatkozatot tenniük.

Családi állapotot haláleset esetén is igazolni kell, ez akkor maradhat el, ha nem élt házasságban az elhunyt.

Körülbelül 2 hónap a hazai anyakönyvi eljárás ideje és ez akkor kezdődik meg, amikor a kérelem a hatósághoz beérkezik. Hiányos dokumentumok esetén a határidő természetesen hosszabbodhat, főleg akkor, ha az ügyfél valamilyen fontos iratot nem csatolt. Ilyenkor hiánypótlás nyújtható be. Számtalan olyan eset is előfordul, hogy egy másik eljárás miatt szükséges az anyakönyvi eljárás felfüggesztése. A legelső magyar anyakönyvért nem kell illetéket megfizetni. Anyakönyvi ügyekben a hivatal elérhetősége: 1075. Budapest, Károly krt. 11.

A hazai hatóságok minden ország esetében egyedi követelményeket is meghatározhatnak, ezek az információk az adott ország konzulátusának honlapján érhetők el.