Fogyasztóvédelmi bírság mértéke 2018

2016 január elsejétől a panasz beadványokra már nem szükséges az aláírás a panaszos részéről és a termékbemutatók sokkal nagyobb ellenőrzést kapnak. Az árubemutatókkal kapcsolatosan rengeteg ellentmondás alakult ki, emiatt szigorították az ellenőrzéseket. A bírságtételek 2017 január elsejétől módosultak.

A vásárlók érdekeit védelmezi a fogyasztói bírság, amely arra ösztönözi a vállalkozásokat, hogy úgy járjanak el, ahogyan az a jogszabályokban meg van írva. Amennyiben nem így tesznek, úgy a fogyasztói jogok sérülnek.

Minden vállalkozó, aki megsérti a fogyasztóvédelmi előírásokat, bírságot köteles fizetni. A körülmények mérlegelése mellett szabja ki a hatóság a bírságot és minden esetben az arányosságot is szem előtt tartja.

 

Esetfüggő a bírság mértéke és a hatóság számtalan dolgot mérlegel. Figyeli, hogy mekkora a vállalkozás bevétele, mekkora az adott jogsértés. Amennyiben több vásárlónál is jogsértés történt, úgy akár milliárdos bírságot is kiszabhatnak az adott vállalkozásra. Késedelmi pótlékkal növelten kapja meg az a vállalkozás a bírságot, aki nem fizetni meg időben és természetesen ez az összeg adók módjára is behajtásra kerülhet.

A fogyasztóvédelem ezen felül büntetést szabhat ki a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra. Ez azt jelenti, ha valaki hiányos kereskedelmi szaktudással rosszhiszeműen jár el vagy rontja a vásárlók lehetőségeit. Ezzel a vevőnek kárt okoz, hiszen sokkal jobb minőségű árura számíthattak. A sokszor agresszív és egyben megtévesztő kereskedelmi gyakorlat nagyon tisztességtelen, erre mindenki tudna példákat felhozni. Jellemzően ez akkor fordul elő, amikor egy termék eladását elősegítendő különféle előadásokat szerveznek és szakmai hozzáértést imitálva ezeket a termékeket rá akarják sózni az emberekre. Valójában azonban ezek a szuper termékek silány minőséget képviselnek.

A fogyasztóvédelmi jogszabály pontról pontra végigveszi, hogy melyek azok a magatartások, amelyek már tisztességtelennek mondhatók. Ez lehet egy csalogató reklám, amiben a reklámban felhívják az emberek figyelmét a vásárlásra, azonban ezen az áron nem tudja a terméket értékesíteni. További szigorítás, ami a jogszabályba bekerült, hogy akkor is büntetnek, ha valamilyen engedély megszerzését reklámozzák, valójában azonban ezekkel az engedélyekkel egyáltalán nem rendelkeznek. Sokszor hallunk hitelesítésekről egy-egy termékkel kapcsolatban, azonban ez nem mindig felel meg a valóságnak.

A megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra is kitér a jogszabály. Itt a termék anyagára és származási helyére vonatkozó megtévesztő információkat figyelik, hiszen ez megegyezik esetleg egy sokkal jobb minőségű termékkel, azonban a vevőket így megtéveszti. Eljárást a jogsértés miatt nem lehet elindítani amennyiben az adott vállalkozás már 3 éve folytatta az adott tevékenységet, de ha ez a tevékenység folyamatos volt, akkor annak abbahagyásától lehet számolni az elévülést. A sérelmet szenvedett vásárlók természetesen polgári úton bírósági eljárást is kezdeményezhetnek.

Ma már lehetőség van arra is, hogy az Ügyfélkapun keresztül a panaszt benyújthassuk egy adott vállalkozással szemben. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a vállalkozás székhelye az illetékes ebben az ügyben. Ilyenkor a székhely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál lehet panaszt benyújtani. Ma már a kormányhivatalhoz tartozik a fogyasztóvédelem is. Panasztétel esetén meg kel adni a panasztevő nevét és annak elérhetőségét és azt, hogy melyik vállalkozásról van szó pontosan, ami ellen a panaszbejelentést tesszük. Szükség lesz minden a panasszal kapcsolatos dokumentumra s levelezésre, amit a panaszos a céggel folytatott le. Amennyiben készült jegyzőkönyv akkor azt is szükséges csatolni. Továbbá be kell jelenteni azt is, hogy mi ellen élünk panasszal. Ezen felül egy kérelmet is ki kell tölteni, amely szerint kérjük, hogy a hivatal járjon el ügyünkben és hozza meg a döntését. Hiányosan beérkezett kérelmeket is kivizsgálnak, de ebben az esetben a panasz benyújtója már nem tekintheti meg az iratokat, hiszen közérdekű bejelentésként kezelik a továbbiakban. Az NFH honlapján megtalálható a szükséges űrlap, ami a benyújtáshoz szükséges. Ezt az űrlapot bárki letöltheti és kitöltve beküldheti.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában 2016 január elsejétől jelentős változás következett be. Fokozottan ellenőrzik a termékbemutatókat a jogszabálymódosítás szerint, hiszen évek óta téma, hogy hatalmas botrányok alakulnak ki az ilyen jellegű értékesítések körül. Ezeken a bemutatókon szinte ráveszik a résztvevőket arra, hogy a használati tárgyakat még ott a helyszínen megvásárolják. 2016 január elsejétől hatályos az erre vonatkozó törvényi szakasz.

2017 január elsejétől a webáruházak és webshopok tekintetében is kiemelt figyelmet fordítanak a jogsértésekre. Egyre több az ilyen jellegű weboldal és természetesen az ezzel együtt járó jogsértés is. Számtalan webáruháznál feltüntetik a legbiztonságosabbnak ítélt webáruház bélyeget, amely sok esetben nem valós. Ez a bélyeg azt jelzi, hogy az adott webáruházban biztosan nem történik jogsértés. Az ilyen jellegű áruházak ismételt jogsértés esetén 200 000 forinttól egészen a nettó árbevételük 5 százalékáig büntethetők. Ez a bírság maximalizálva is van 500 millió forintra a 100 millió forintot meghaladó éves árbevétellel rendelkező cégek esetén. Sok esetben a 2 milliárd forintos bírság is számításba jöhet, ha a fogyasztók széles körét éri jelentős vagyoni kárt okozó jogsértés. Nettó 100 millió forintos bevétel alatti vállalkozásoknál akár 2 millió forint is lehet a kiszabott bírság értéke.