Gyermekláthatás szabályai, közös gyermeknevelés a válás után 2018-ban

Fotó: © Aaron T. Goodman / Flickr
Fotó: © Aaron T. Goodman / Flickr
Nem csak a társadalmi változások és az aktuális trendek okolhatóak azért, mert egyre kevesebben döntenek a házasság mellett, hanem a válások számára utaló statisztikák is. Míg körülbelül 30 éve csak minden harmadik házasság végződött válással, addig napjainkban a párok 50 százalékánál is többen döntenek úgy, hogy külön egyszerűbb lesz az életük. A jogi procedúrát megkövetelő eljárás akkor is megviseli a feleket, ha nem érintett gyermek, de ha már túl vannak a családalapításon, akkor pláne nem mindegy, hogy miként kezelik a kialakult szituációt, mennyire kompromisszumkészek, és tartják fontosnak a gyermek sérülésektől való megóvását. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a válást mindenképpen megsínyli majd az utód, hiszen egy teljesen új szituációval kell szembenéznie, melyet csak megnehezít, ha a szülők között finoman szólva sem nyugodt a viszony.

Válóper

A válópert bármelyik fél megindíthatja keresetlevéllel, de akár közösen is dönthetnek emellett. A legtöbbször – főleg, ha kiskorú gyermek érintett – legalább 4-6 hónap szükséges ahhoz, hogy a tisztázatlan vagyonjogi kérdésekben, valamint a gyermekelhelyezés kapcsán is dűlőre jussanak. Nem ritka, hogy ehhez válóperes ügyvéd segítségét kell kérni, különösen akkor, ha a gyermekelhelyezés problémát okoz. A legfontosabb, hogy mind a válás, mind a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos per folyamán a bírói gyakorlat mellett a szülők is elsődlegesnek tartsák a gyermek sérülésektől való megóvását. Bizonyított tény, hogy a kialakult rendkívüli helyzet a gyermeknél magatartásbeli problémákat, túlérzékenységet okozhat. Ha már észlelhetőek rajta ezek a jelek, akkor a szülőknek akár szakember segítségét is kell kérniük ahhoz, hogy a válás és a vele járó stressz ne hagyjon életreszóló nyomokat a gyermek lelkében, személyiségében.

Mikor indítható gyermekelhelyezési per?

 

Gyakorlatilag a házasság felbontásától, illetve annak fennállásától függetlenül is bármikor.

Mi a döntő a gyermelhelyezési perben?

Mivel sok esetben mindkét fél egyaránt alkalmas a gyermek nevelésére, így gyakran olyan egészen apró dolgok is döntőek lehetnek, amelyekről először talán nem is gondolnánk. Egy jó válóperes ügyvéd sokat segíthet, de az is rendkívül fontos, hogy miként állnak a szülők egymáshoz. Mivel a cél, hogy a gyermek tarthassa a kapcsolatot mindkét szülőjével, és emellett olyan körülmények is biztosítva legyenek számára, melyek nélkülözhetetlenek a biztonsághoz, így a döntés mindig komplex tényezők függvénye. Az biztos, hogy az nem vet jó fényt egyik szülőre sem, ha saját sértettségét úgy kívánja megtorolni, hogy eltiltja a gyermeket volt partnerétől. A védőügyvéd akkor is nagy segítséget nyújthat, ha olyan támadások érik az egyik szülőt, melyek indokolatlanul befolyásolhatják a bíróságot.

Gyermekláthatás

A gyermekláthatás szintén olyan lényeges kérdés, amelyben mindenképpen meg kell egyezniük a feleknek. Történhet rendszeresen, vagy időszakonként, s magában foglalja a gyermek látogatását, elvitelét, a vele való kapcsolattartást, részére ajándékok adását, tehát mindazt, ami a normál szülői kapcsolatba egyébként is belefér. Természetesen a nagyszülőknek is joguk van arra, hogy tartsák a kapcsolatot az unokával, és az lenne a normális állapot, ha ezzel mindkét szülő tisztában lenne, és tiszteletben is tartaná ezt.

Alapesetben a felek közös megegyezéssel döntik el, hogy miként történjen a láthatás. Ha ez ellenérdekeik, a közöttük fennálló helyzet kapcsán nem valósulhat meg, akkor bíróság elé vihető az ügy. Erre természetes módon sor is kerül válás kapcsán, ugyanis erről a kérdésről mindenképpen gondoskodni kell.

Előfordulhat, hogy ugyan nem válnak a felek, de nézeteltéréseiknél fogva a gyámhivatal lép közbe, és intézkedik az akár komollyá is váló helyzetben. Ez utóbbira sajnos többször van példa hazánkban, mint az szabad lenne, hiszen az ilyen esetkben már kiküszöbölhetetlen, hogy a gyermek személyisége maradandóan sérüljön.

Mi a gyermek érdeke?

A gyermek számára a család biztosítja azt az egységet, amely szükséges személyisége normális fejlődéséhez. A szülők feladata nem csak az anyagiak biztosítása, hanem a gyermek felkészítése az önálló életre. A szeretetteljes, megértő, békés légkör nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben felnőve, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és úgy alakíthassa életét, hogy abban gyermekkori sérelmek és traumák ne játszanak szerepet.

Nem ritka sajnos, hogy a későbbi érvényesülés, szülővé válás, gyermekvállalás, párkapcsolatok kialakítása mind annak eredményeképpen lesznek sikeresek, vagy sikertelenek, hogy milyen tapasztalatokkal lépett ki a fiatal az életbe. Személyiségfejlődésünk nagy része már egészen fiatal korban lezárul, nem mindegy tehát, hogy mit kapunk útravalóul- és ebben egyértelműen a szülők a felelősek.

Garancia nincs arra, hogy a pár életük végéig egyetértésben és harmóniában tud majd együttélni, talán éppen ezért is tűnik olyan utópisztikusan szépnek, ha boldog idős párokat látunk, akikről lerí, hogy sok-sok év múltán is megvan közöttük a szeretet és a tisztelet. Abban az esetben, ha a mindennapokban már a viták és a keserűség van túlsúlyban, ajánlott mihamarabb pontot tenni a házasság végére. Intelligencia, az egymás iránti tisztelet és kompromisszumkészség függvénye, hogy mennyire képesek és hajlandóak együttműködni a szülők abban az esetben, ha a gyermek neveléséről, számára a teljes élet és a megfelelő fejlődés biztosításáról van szó.