Mit kell tudni az önkormányzati segélyekről 2018-ban?

Fotó: © Chris_Parfitt / Flickr
Fotó: © Chris_Parfitt / Flickr
Az önkormányzati segélyek igénylése ügyében a lakhely szerint illetékes önkormányzathoz kell fordulni. Hogy milyen típusú segélyeket lehet igényelni és azok milyen feltételekhez kötöttek, erről mindig az illetékes önkormányzat dönt. Ezzel kapcsolatban teljes körű információkat a helyi önkormányzattól szerezhetünk.

Aktív korúak ellátása

Ebbe a csoportba tartozik a foglalkozást helyettesítő támogatás, amit a munkanélküli segély folyósításának megszűnése után lehet igényelni, valamint a rendszeres szociális segély.

Adósságkezelési szolgáltatás

 

Az a szociálisan rászoruló veheti igénybe, aki alacsony jövedelméből nem tudja havonta fizetni a saját lakhatását. Odaítélésekor felmérik az egy főre jutó jövedelmet és a lakás alapterületét is. Ennek a segélynek az elsődleges célja, hogy a már fennálló közüzemi és egyéb, lakhatással kapcsolatos tartozásokat segítsenek kiegyenlíteni (pl. távhő, villany, lakbér), azaz megítélt összeget elsődlegesen erre kell fordítani. A jogosultság megállapításánál megszabják a díjhátralék összegének felső határát, ugyanez érvényes a folyósított összegre is.

Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény

Ez a segély a gyermekek napközi ellátásának támogatását szolgálja és szociális alapon jár. Mértékét a gyermekek számra és jövedelemhatár határozza meg.

Gyógyfürdő belépő

Azok a nyugdíjasok vehetik igénybe, akik lakóhelyén működik gyógyfürdő vagy más gyógyászati intézmény. A belépőt az önkormányzattól kell igényelni.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás

Az önkormányzat a 70. életévüket betöltött lakóknak nyújtja ezt a támogatást, ami mentességet biztosít a szemétszállítási díj fizetése alól. Az önkormányzat azonban csak egy meghatározott konténer űrtartalomig vállalja át a szemétszállítási díjat.

Közétkeztetés

Szociálisan rászorultak igényelhetik, az önkormányzat jelöli ki, hogy a támogatott melyik intézményben juthat hozzá a napi ételadaghoz.

Kelengye támogatás

A gyermek születése után jár a rászorulóknak. A segély egyszeri és legtöbbször utalvány formájában jár, így elkerülendő, hogy az összeget más célra fordítsák a jogosultak.

Lakásfenntartási támogatás

Azok igényelhetik, akik nem rendelkeznek vagyonnal, az egy főre jutó jövedelmük alacsonyabb, mint az önkormányzat által megállapított összeg, ezenkívül figyelembe veszik azt is, hogy a lakásban hány négyzetméter jut egy főre.

Önkormányzati segély

Azoknak jár, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy az már veszélyezteti a létfenntartásukat. Több alcsoportja van, pl. igényelhető több gyermek egy időben történő születése esetén, ami szintén nagy terhet vesz le a családok válláról. Egy másik változata a maximum 6 hónapig folyósítható segély, melynek összegét a rászorultság mértéke határozza meg és járhat többféle jogcímen, pl. gyógyszerköltség vagy temetés fedezésére.

Óvodáztatási támogatás

Rászoruló családoknak folyósítják, akik gyermekvédelmi támogatásban is részesülnek. Egyik feltétele, hogy a gyereket 4 éves kora előtt beírassák az óvodába.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Többnyire Erzsébet utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Ruházkodásra, étkezésre és iskoláztatásra lehet fordítani. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében magasabb a keretösszeg.

Szociális lakbértámogatás

A lakásfenntartási támogatással ellentétben ezt a segélyt azok vehetik igénybe, akik az önkormányzat tulajdonában lévő lakást bérelnek. Míg a lakásfenntartási támogatásnál a közüzemi számlák kifizetését segítik, addig itt a lakbérhez járulnak hozzá.