Adósságkezelési szolgáltatás igénylése - 2016

Fotó: © Alan Cleaver / Flickr
Fotó: © Alan Cleaver / Flickr
Egyre több ember mondhatja el magáról, hogy legalább egyfelé tartozik, legyen az egy bank vagy egy cég felé felhalmozott adósság. Közülük a szociálisan rászorulók kaphatnak segítséget az adósságkezelési szolgáltatás keretében, hogy a lakásfenntartással kapcsolatos hátralékok alól mentesülhessenek. Az adósságkezelési szolgáltatást kérelmezni a lakóhely szerinti önkormányzatnál lehet, ez a szerv gondoskodik a folyósításról is.

Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult lehet család vagy egyedülálló személy is, amennyiben a tartozásuk meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget. Ez jelenleg 50.000 Ft.

A fennálló követelések közül a közös költség és a lakbér hátralék, a közüzemi díjtartozás (vezetékes áram, gáz, távhő), a szemészállítási, valamint a víz- és csatornahasználati hátralék tartozik az adósságok fogalomkörébe. Ezeken felül ide sorolják még a fűtés- és épületkorszerűsítéssel kapcsolatos hátralékot, valamint több lakásos társasházaknál a központi fűtéssel kapcsolatos hátralékot, valamint a hitelintézettől igényelt lakáskölcsönből megmaradt, illetve, amennyiben azt szabad felhasználású kölcsönné módosították, az azzal kapcsolatos hátralékot.

Az adósságkezelési szolgáltatást az önkormányzat abban az esetben is megállapíthatja, ha a tartozás miatt a közüzemi szolgáltatást már felfüggesztették.

 

Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosultság feltétele, hogy a igénylő háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az önkormányzat által meghatározott összeget. Az önkormányzat nem írhat elő az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedülállók esetében 200%-ánál kisebb jövedelmet.

Ezen felül az igénylésnek van még egy szigorú feltétele, mégpedig a lakás mérete. Az önkormányzat megszabja a lakás négyzetméterének maximumát is, a törvény szerint pedig egy adott lakásra csupán egyetlen jogosult veheti igénybe a szolgáltatást. Az albérlet, a társbérlet és a lakrészek külön lakásnak számítanak a szabályok szerint.

Ha valaki a fentebb említett kritériumok mindegyikének megfelel, vállalnia kell azt is, hogy megfizeti az adósságkezelő támogatás és a fennálló adósság közti különbséget. Miután megállapították jogosultságát, kötelezettséget kell vállania arra, hogy részt vesz egy adósságkezelési tanácsadáson.

A szolgáltatást legfeljebb 1,5 évig folyósítják, ezt legfeljebb 6 hónappal lehet meghosszabbítani.

Mivel a lakáshitelek hosszabb ideig tartó kötelezettséget jelentenek és jellegüknél fogva is bonyolultabbak, rájuk egyedi feltételeket és időtartamokat határoztak meg. Ilyen jellegű adósság esetében a szolgáltatás időtartama minimum 24 hónap és maximum 60 hónap. Ilyen elhúzódó időtartamra csak akkor lehet felhasználni a szolgáltatást, ha a tartozás több mint 200 ezer forint, valamint ha több, mint a hiteles ingatlan forgalmi értékének 50%-a.

Adósságcsökkentési támogatás

Mértéke legfeljebb az adósság 75%-ig terjedhet, összege legfeljebb 300 ezer forint, illetve lakáskölcsön esetében 600 ezer forint lehet. A juttatást lehetőség van havonta, illetve egy összegben igényelni.

A támogatást meg lehet szüntetni, ha az igény benyújtásakor vállalt adósság és az adósságkezelési támogatás különbözetét az igénylő egymást követő három hónapon keresztül nem fizeti. A támogatást megszüntethetik abban az esetben is, ha az igénylő nem vesz részt az adósságkezelési tanácsadáson. Ez maga után vonja azt is, hogy a következő négy évben nem lehet újra megállapítani a támogatást.

Az adósságkezelési támogatást nem elég, hogy a törvény megállapítsa, folyósítani csak akkor lehet, ha az önkormányzat alkotott róla rendeletet és működik az adósságkezelési tanácsadás, valamint, ha az önkormányzat saját forrás elkülönített a támogatás fedezésére. Azok az önkormányzatok, melyeknek illetékességi területén a lakók száma meghaladja a 40 ezret, kötelesek ezen feltételeknek eleget tenni.