Pótszabadsággal kapcsolatos információk 2019

Fotó: © Holiday Gems UK / Flickr
Fotó: © Holiday Gems UK / Flickr
A magyarországi munkavállalókat több szempont alapján is megilleti az éves szabadság és ezen felül bizonyos szabályok szerint adott mennyiségű pótszabadság is. Az alapvető szempontok az életkor, az egészségügyi állapot és az esetleges gyermekek száma. Ezeket a szabályokat a hatályos munkatörvénykönyve írja le és határozza meg. A törvények ritkán változnak, így nem szükséges minden évben tájékozódnunk, de jó, ha tudunk néhány alapvető dolgot. Jelen cikkünk ezzel a témával foglalkozik.

A magyar törvények értelmében minden dolgozónak jár a fizetett szabadság. A munkatörvény mutat irányt abban a tekintetben, hogy a kor függvényében hány nap illeti meg a munkavállalót. A szabadság két részből tevődik össze: az alapszabadságból és a pótszabadságból. Míg az alapszabadság mindenkit megillet, addig a pótszabadság csak bizonyos esetekben jár.

A pótszabadság rendszere a 2013. évi munkatörvénykönyv (2012. évi I. törvény) alapján lett ismét szabályozva. Míg a korábbi törvény szerint az életkor növekedésével együtt a pótszabadság mértéke is nőtt, ezt a növekedést már csak az új törvénykönyv nevezi pótszabadságnak, 2013 előtt ezek a plusz napok is a szabadsághoz tartoztak. A kapott napok mértéke nem változott, csupán az elnevezés lett más. A jogosan kiadható alapszabadság változatlanul 20 nap és ezen felül adható ki 28 éves kortól 2 nap, míg 35 éves életkortól ugyanúgy 5 nap jár, ahogy eddig is.

Amennyiben a munkavállaló gyermekének életkora nem éri el a 16 éves kort, úgy a gyerekek után is jár pótszabadság. Ennek mértéke a gyerekek számával együtt növekszik: egy gyerek után 2, két gyermek után 4, végül három, vagy ennél több gyerek esetén egy hét pótszabadság adható ki. Abban az esetben, ha a munkavállalónak fogyatékkal élő gyermeke van, gyermekenként két nappal nő a kiadható pótszabadságok száma.

 

Fontos tudni, hogy a szülő jogosult a pótszabadságra már a születés évében is, egészen addig, amíg a gyerek be nem tölti a 16 éves életkort. A pótszabadság mind az anyának, mind az apának jár és az élettársnak is, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat bemutatásának feltétele mellett. Ezen felül akkor is jár a szabadság, ha a szülők elváltak, de szülői felügyeleti jog mindkét fél esetén megmaradt.

Az apa jogosult apaszabadságra, amennyiben gyereke születik. Ennek mértéke 5 nap, melyet a születés után legfeljebb 2 hónapon belül ki kell vennie. Ikrek születése esetén 7 nap jár az apának.

Amennyiben a munkavállaló még fiatal és nem tölti be a 18. életkorát, szintén jár pótszabadság. Ez évente maximum 5 nap lehet és abban az évben is jár, amikor a dolgozó betölti a 18-at. Például ha a 18. születésnap adott év áprilisára esik, de a fiatalt felveszik valahová augusztusban, akkor az év második felére vonatkozó pótszabadságot időarányosan ki kell adni a munkavállaló részére.

Akik veszélyes munkát végeznek azokat 5 nap pótszabadság illet meg. Ezek lehetnek például a föld alatti és a sugárzás közvetlen közelében végzett munkák, de itt kritérium, hogy hetente minimum 3 napig legyen kitéve a munkavállaló ezen körülményeknek.

A leírtak alapján viszonylag könnyen átlátható a rendszer, de a szabadságok esetleges kiszámítására lehet szükség abban az esetben, ha a munkavállaló a munkát nem év elején kezdi el, hanem év közben. Ilyen esetekben időarányosítani kell mind az alapszabadságot, mind a pótszabadságot. Ennek legegyszerűbb módja, ha megvizsgáljuk, hány nap van még hátra az évből és ennyivel kell megszorozni az egy napra járó szabadságot. Az arányosítás alól kivétel az apaszabadság, ezt a törvény is kimondja. Ennek értelmében, ha a munkaviszony szeptemberben létesül, de a munkavállaló novemberben válik apává, adott évben ugyanúgy meg kell kapnia az 5 napot.