Pénzkezelés szabályzat 2017

Minden vállalkozás számára kötelező érvényű a számviteli törvényben található pénzkezelési szabályzat betartása. A szabályzat azonban a törvénynek teljesen ellentmond. Meghatározott vállalkozások számára teszi kötelezővé a törvény a szabályzat használatát, ezek a cégek méretükben és a foglalkoztatottak számában is eltérnek egymástól, de mindegyik számára kötelező.

Most azokat a cégeket vesszük górcső alá, akikre nem vonatkozik a számviteli törvény:

KKT, BT, egyéni cég, amely EVA, KATA vagy kisvállalati adóról szóló törvény előírásai szerint tevékenykednek (mindaddig mentesülnek ez alól, amíg ezen, szabályok szerint működnek, de attól a naptól fogva kötelező, amikor megszűnik ez a státusz. Ez természetesen visszafelé is ugyanígy igaz, azaz ha valaki visszakerül a törvény hatálya alá). Azok a cégek, akik az Eva illetve a KATA tv hatálya alá visszakerülnek, minden esetben tételes leltározással alátámasztott leltár alapján kell nyitó mérleget készíteniük. A törvény a következőképpen szól: „A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.”

A pénzügyi szabályzat elkészítése minden vállalkozásra igaz a fent említettek kivételével. A pénzügyi szabályzat megegyezik a vállalkozás pénzügyi alapelveivel, azaz hogyan tud pénzügyileg működni. Meghatározzák, mennyi pénzt tartsanak a pénztárban, ki az, aki vehet fel pénzt a bankból, és mely személy az, aki az utalásokat intézheti. Ezeket a kérdéseket minden vállalkozásnál szabályozni kell.

 

Minta pénzügyi szabályzat készítésének nincsen nagy értelme, hiszen minden vállalkozás más és más pénzkezelést alkalmaz. Sablon elkészítése lehetetlen. Csak olyan személy tudja elkészíteni a pénzügyi szabályzatot, akinek rálátása van a pénzügyi számviteli jogszabályok változásaira. Általában a vállalkozások a saját könyvelőjükkel szokták ezt elkészíttetni.

A pénzkezelési szabályzatnak a következőket mindenképpen tartalmaznia kell:

 • lebonyolítási rend a pénzforgalommal kapcsolatban, ilyen például a készpénz vagy a bankszámla forgalom
 • személyi és tárgyi feltételek a pénzkezelésben
 • felelősségi szabályok
 • pénzeszközök közötti forgalom, készpénz és bankszámla egyaránt
 • pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje a készpénzállomány tekintetében
 • mekkora a napi készpénz záró állomány maximalizált mértéke
 • követendő eljárás a készpénzállomány ellenőrzése esetén
 • ellenőrzések gyakorisága, rendje
 • pénzszállítás különös feltételei
 • bizonylati rend a pénzkezelésekkel kapcsolatban
 • nyilvántartási szabályok a pénzforgalom tekintetében

Minden újonnan megalakult cégnek 90 napja van arra, hogy előálljon saját pénzügyi szabályzatával. A jogszabályok miatti változások átvezetésére szintén 90 napot adnak. A 90 napos határidő amúgy, minden számviteli törvény szerinti szabályzat elkészítésére egyöntetűen vonatkozik, így az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályaira, eszközök és források értékelési szabályzata és az önköltségszámítás rendjére is. A pénzkezelési szabályzat nagyon fontos, hiszen a pénztárban elérhető maximális összeg szabályozásra kerül és az e-feletti összegért már a vállalkozás tulajdonosa a felelős.