Lakásbérleti szerződés felmondása

Mára már többféle lakásbérleti szerződés megszüntetési és megszűnési mód létezik. A szerződések megszűnésénél vagy megszűntetésénél hatalmas különbségek vannak a határozott illetve a határozatlan idejű szerződések esetén. A határozott idejű szerződések mindig a meghatározott idő lejártakor szűnnek meg, míg a határozatlan idejű szerződésnek értelemszerűen nincsen meghatározott megszűnési időpontja. Ezen felül természetesen a szerződésben egyéb módon is meg lehet jelölni a megszűnést. Ez lehet egy másfajta megszűnés is, mint például ha a saját lakás elkészül, és abba át szeretnének költözni a bérlők, akkor ezt az információt is bele lehet tenni a szerződésbe. A lakásbérleti szerződés közös megszüntetésére bármikor lehetőség van.

Megszűntetés felmondással

Bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés felbontását, amely lehet rendes illetve azonnali hatályú is. Ez olyan esetekben szokott a leggyakrabban előfordulni, amikor a bérlő nem fizeti a bérleti díjat. Ezeknél az eseteknél minden esetben a Ptk. az irányadó, amely a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó jogszabályban rögzíti a jogi lehetőségeket. Olyan lakások esetén, ahol több bérlő is együtt lakik, minden esetben az összes lakóval egyöntetűen kell közölni a lakásbérlet felmondását.

 

Felmondás bérlői szerződésszegés esetén

Szerződésszegésnek minősül a szomszédokkal vagy a bérlőtársakkal szemben tanúsított - az együttélés szabályaival teljesen ellentétes – magatartás illetve, ha nem rendeltetésszerűen használja a bérlő a közös használatú területeket illetve magát a lakást.

Minimum 15 napos felmondási idővel, a felmondást követő hónap utolsó napjára elmondhatjuk a Bérlővel a szerződést. Súlyos magatartás esetén nem szükséges a felszólítást alkalmazni, hiszen azonnal közölni lehet a felmondást, 8 napos felmondás mellett.

Kifizetetlen lakbér esetén a Bérbeadónak fel kell szólítania a Bérlőt a lehetséges következményekre, de ezt írásban kell megtenni. A felmondás az elmulasztott havi lakbér esetén a rákövetkező hónap utolsó napjára szólhat, de ez sem lehet rövidebb, mint 15 nap. Egy február 20-án elküldött felmondás esetében ez azt jelenti, hogy március végére 31-ére szól a felmondás és a felmondási idő, pontosan április 15-én lejár, azaz eddig az időpontig kell kiköltöznie a Bérlőnek.

A felmondással kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy ha az előzetes felszólítás ellenére 8 napon belül nem rendezi a bérleti díjat, akkor a 8 nap után elkövetkező 8. napon már felmondással élhet a Bérbeadó. A 8 napos határidőket úgy a legkönnyebb nyomon követni, ha tértivevénnyel adjuk fel a levelet és nem személyesen adjuk át azt a Bérlőnek. 

Abban az esetben is lehetősége van felmondani a Bérlőnek, ha a jelenlegi lakás helyett egy cserelakást ajánl fel a Bérlőnek.

A határozatlan idejű szerződéseket bármelyik fél felmondhatja az adott hónap 15. napjáig, ekkor a rákövetkező hónap végére szól a felmondás.

A törvényi határidők be nem tartása esetén a bérleti jogviszony felmondottnak tekinthető a felmondás közlésétől számított második hónap végén. A bérlő halála esetén a jogviszony csak akkor tartható fent, ha van a bérlőnek eltartója. Ehhez azonban a bérbeadónak írásbeli beleegyezése is szükséges. Illetve külön kitétel, hogy a hozzájárulás már a bérlő halála előtt 1 évvel létrejöjjön.