A tanulmányi szerződés különleges szabályai és a felmondása 2018

A munkavállalók képzését és fejlődését bármelyik munkáltató támogathatja, amennyiben tanulmányi szerződést köt vele. A munkavállaló amellett, hogy megkapja a munkáltató támogatását, szabadidőt is nyer a szerződéssel, hiszen a vizsgákra való felkészülésre tanulmányi szabadság jár. A szerződés kétoldalú és a munkavállaló a tanulmányok idejére végig a munkáltatónál marad munkaviszonyban a tanulmányok ellenfeltételezéseként. A tanulmányi szerződés szerint a munkavállalót jogok illetik meg, de emellett bizony kötelezettségek is terhelik. Ezek mind fel vannak tüntetve a szerződésben. A munkatörvénykönyvben foglaltak alapján kell elkészíteni a tanulmányi szerződést. Mindkettő félnek előnyös és még biztosítékot is nyújt ez a fajta szerződés.

2012. július 1. előtt még a régi Mt. szabályai voltak az irányadók a tanulmányi szerződések esetében, amely a teljes tanulmányi időszakra vonatkozott. Most már a 2012. évi 1. tv az irányadó, amikor a tanulmányi szerződések megköttetnek. A szerződés csak írásban érvényes, szóban nem fogadható el. Bele kell foglalni a tanszervásárlást, a tandíjat, az utazási költségek megtérítését, a munkaidő kedvezményeket. Munkaidő kedvezmény már csak az általános iskolai oktatás esetén jár, de a felek természetesen másképpen is megállapodhatnak. Cserébe a munkavállaló kikötheti a szerződésben, hogy a munkavállalóknak a munkaidőkedvezményért cserében mennyi ideig kell még munkaviszonyban állnia.

A tanulmányi szerződés tulajdonképpen egy plusz és nem kötelező a munkáltatókra nézve, hiszen a munkaadó hozzájárul a tanulmányokhoz, hogy a munkaadó saját magát képezze és elengedi őt a munkahelyéről és még szabadságot is biztosít, amikor a vizsgák vannak. Cserébe a munkavállaló a szerződés ellentételezéseként még évekig a munkaadónál marad munkaviszonyban és nem mondhat fel.

Munkaviszony fenntartására maximum 5 évet kérhetnek a munkáltatók, mert ennél hosszabb időre nem kötelezhető egy munkavállaló sem. 5 évnél kevesebb időt azonban egyéni megállapodás szerint kiköthetnek. Minden olyan képzésre lehet tanulmányi szerződést kötni, amelyet a munkáltató is szívesen támogat. Olyan eset is adódhat, amikor a munkaadó elutasítja a tanulmányi szerződés megkötését. Sokszor előfordul, főleg amikor eleve jár már a törvény szerinti munkaidő kedvezmény illetve akkor, ha a munkáltató már eleve kötelezővé tette a képzést. Amikor már egyszer kötelezte a munkavállalót arra, hogy tovább tanuljon, akkor nem kötelezheti, hogy még több évig munkaviszonyban is maradjon.

 

A megkötött tanulmányi szerződéshez mind a kettő félnek tartania kell magát, ellenkező esetben szerződésszegést követhetnek el. Mind a két fél elkövetheti a szerződésszegést. A munkavállaló akkor, ha nem jár be az oktatásokra, vagy nem sikerülnek a vizsgái, esetleg a felmondási tilalom ellenére felmond. Ilyen esetekben a munkaadó vissza követeli a pénzt, amit eddig a munkavállaló oktatására költött, de azt is megfizettetheti arányosan, ha kevesebb időt töltött el munkaviszonyban, mint 5 év. Sokszor maguknak a munkavállalóknak megéri szerződést szegni, hiszen más munkaadónál magasabb bérezést ígérnek neki és abból ki tudja fizetni a tartozását a régi cége felé, de olyan is sokszor előfordul, hogy az új cég átvállalja a visszafizetést a régi munkáltató felé. A munkáltató felmondása a meghatározott időszak előtt szerződésszegésnek minősül, de ebben az esetben nincsen visszafizetésre kötelezve.

A munkáltató akkor is szerződést szeg, ha nem fizeti meg időben a kötelező tandíjat, vagy csak egy részét egyenlíti ki, vagy csak azután, hogy már levizsgázott a munkavállalója. Szerződésszegés az is, ha felmond a munkavállalónak, pedig egy másik munkakört már ígért neki. Amennyiben ezt a tényt a szerződésben is rögzítik, hogy a képzettség megszerzésével egy annak megfelelő munkát biztosít, akkor azt teljesítenie kell a munkaadónak. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a munkavállaló jogszerűen felmondhatja a tanulmányi szerződést. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a kötelezettségek is megszűnnek.

A képzettség megszerzése után letöltendő időbe nem számítható be a gyerekgondozási fizetésnélküli szabadság és a szülési szabadság sem, illetve ide sorolható a 30 napot meghaladó táppénz is.

Sokszor adódik olyan élethelyzet, amikor meg kell gondolni, hogy érdemes-e tovább fenntartani a tanulmányi szerződést vagy érdemesebb azt megszüntetni, felbontani. Ilyen élethelyzet az, amikor a munkavállaló terhes lesz, és több évre kiesik a munkából. Természetesen a szerződés felbontás mellett a szerződés módosítás is egy lehetőség mindkét fél számára. Ha akarategyezség van, akkor nem lehet akadály a szerződés módosítása sem. A szerződés minden esetben csak közös megegyezés esetén lehet módosítani.

Módosítani lehet úgy, hogy a munkavállaló elhalasztja a tanulmányait például egy baleset miatt, hiszen ez önhibáján kívül következett be. Ez nem számít szerződésszegésnek, hiszen önhibáján kívül nem tud eljárni az oktatásokra a munkavállaló.