A kamarai regisztráció és annak összege

A gazdasági kamarákhoz, azaz például a Kereskedelmi és Iparkamarához a gazdasági társaságok mindegyikének regisztrálni a kell és emellett meg kell fizetnie az éves kamarai tagsági díjat. 5000 Ft évente a tagdíj. A tagdíj ellenében a kamara segítségnyújtási feladatokat és kamara felügyeletet garantál.

Szinte valamennyi gazdasági társaságot köteleznek arra, hogy a kamarai nyilvántartásba önszántából jelentkezzen be. A kamarai tagság és a kamarai regisztráció azonban nem ugyanaz, erre érdemes odafigyelni. A tagság által tényleg taggá válnak a társaságok, ám a regisztráció az még nem jelent tagságot. Tagság esetén kötelező a tagdíj megfizetése. A jogszabály a regisztrációt kötelezővé teszi, az hogy valaki tag lesz-e az saját hatáskörbe tartozik.

A díjfizetési kötelezettség még most is kötelező a regisztráció mellett, így akik kezdeményezik a nyilvántartásba vételt, azoknak erre oda kell figyelniük. Azoktól, akik a tagsági díjakat nem fizetik, a NAV adók módjára behajthatja.

 

Az éves tagdíj 5000 Forint és ezt egy működő szervezet esetén mindig meg kell fizetni. A kamara a tagdíj ellentételezéseként szolgáltatásokat nyújt a vállalkozások számára, amelyek működés szempontjából hasznosnak bizonyulhatnak. Döntéshozatalnál vagy akár egy hitelfelvételnél is hasznos információkat kaphatunk a kamarától. Gazdasági, pénzügyi és adózási szempontból is jó tippeket, segítséget kaphatunk, de segítenek az üzleti kapcsolatépítésben, amely a vállalkozások jövőbeni haszonszerzésében tud nagy segítséget nyújtani. A kamarai szolgáltatások között szerepel a pályázatfigyelés és a hitelezésben is segítséget nyújtanak.

A regisztrációt már a vállalkozás bejegyzését követő 5 napon belül kötelező elindítani, de egy vállalkozás megszűnésekor is akad teendő bőven. A megszűnést követően 5 napon belül kell a kamarai nyilvántartásból töröltetni az adott vállalkozást. Az adatok módosításának bejelentésére ugyanez a határidő vonatkozik.

A kamarai regisztráció nagyon gyorsan és könnyedén elintézhető, hiszen interneten keresztül, papír alapon és még postai úton is lehet az ügyeket intézni. Emellett faxon és személyesen is lehetőségünk nyílik bármilyen ügy kapcsán felvenni a kapcsolatot a kamarával. Regisztrációs díjat a következő módokon tudunk befizetni: sárga postai csekk, átutalás, készpénz befizetés. A kamarai tagsági díjról a kamarától számlát nem kapunkezért a befizetést a banki bizonylattal vagy a pénztárbizonylattal, illetve a befizetett csekkel tudjuk igazolni. Az elszámolásokat is ezekkel a bizonylatokkal lehet intézni.

Egy cég társasági szerződésének módosításakor a cégnyomtatvány 45-ös rovatában kötelező feltüntetni a kamarai tagsági számot. Minden tagsági számot a cégek adószámából generálnak, emellé a megyei kamara betűiből álló azonosító kerül még fel.