Helyi adók: Kommunális adó 2018 - fogalma, bevallása, mértéke

A helyi feladatok elintézésének érdekében az önkormányzatoknak is bevételekre van szükségük. Ezt a célt szolgálják a helyi adók, melyek az önkormányzatok és egyúttal az állam tulajdonát képezik. A kommunális adó mellett a telekadó, az idegenforgalmi adó, a helyi iparűzési adó, vagy például az építményadó is olyan bevételek, melyeknek mértékét sok esetben a helyi önkormányzat határozza meg. Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. és A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény szabályai mellett tehát érdemes figyelemmel követni a helyi önkormányzatok jogkörében hozott rendeleteket is, hiszen a kommunális adózással kapcsolatban ezekből is aktuális információkhoz juthat.

Mi az a kommunális adó?

Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a helyi önkormányzat területén lakás tulajdonjoggal rendelkezik, vagy ezzel kapcsolatos vagyoni értékű joggal, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával. Adóalanynak minden esetben az a személy minősül, aki az év első napján az ingatlannak a tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője. Abban az esetben, ha több tulajdonosról van szó, akkor a tulajdonostársak a tulajdoni hányadaik arányában kötelesek megfizetni az összeget. Mentesek a kommunális adó alól mindazok az épületek, épületrészek, amelyek nem lakás céljára szolgálnak. Szintén nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, mikor magánszemélytől bérel valaki ingatlant.

Hogyan néz ki a kommunális adó a főváros esetében?

 

A kommunális adót Budapest esetében a kerületi önkormányzatok jogosultak bevezetni. A fővárosi önkormányzat akkor jogosult bevezetni a kommunális adót, ha ahhoz előzetesen a kerületi önkormányzat hozzájárult.

Kommunális adó mértéke

Az ingatlanonkénti felső határ összege 2004-ben 17.000 Ft, amelyet 2005 évtől a 2003-tól, az adóévet megelőző második évig összesített infláció mértékével meg kell növelni, ez az összeg az adómaximum. 

év adómaximum éves

infláció
összesített

infláció
2003   104,7  
2004 17.000 Ft 106,8  
2005 17.799 Ft 103,6 104,70
2006 19.009 Ft 103,9 111,82
2007 19.694 Ft 108,0 115,85
2008 20.462 Ft 106,1 120,36
2009 22.099 Ft 104,2 129,99
2010 23.447 Ft 104,9 137,92
2011 24.431 Ft 103,9 143,71
2012 25.629 Ft 105,7 150,76
2013 26.628 Ft 101,7 156,64
2014 28.146 Ft 99,8 165,56
2015 28.624 Ft 99,9 168,38
2016 28.567 Ft 100,4 168,04
2017 28.539 Ft   167,87
2018 28.653 Ft   168,55

Mikortól kell fizetni?

Az adófizetési kötelezettség mindig a következő év január elsejével indul, ha tehát valaki 2015. júniusában válik tulajdonossá, akkor a 2016-os évben kell majd először kommunális adót fizetnie. Magánszemélyként két részletben fizetendő az év során az adótípus, az első felét március 15-éig, a másik felét pedig szeptember 15-éig kell befizetni. Az aktuális összegekről az önkormányzatoknál, valamint annak weboldalán lehet tájékozódni.

Mi történik, ha nem fizeti meg az adót?

Hasonlóan egyéb adófizetési kötelezettséghez, a kommunális adó befizetésének mulasztása esetében is késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában aktuális jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bevallási kötelezettség elmulasztásakor mulasztási bírsággal sújtható az adózó. Fontos tehát, hogy a határidőket adózással kapcsolatban mindig pontosan betartsa, ellenkező esetben ugyanis a szankciók nem váratnak sokáig magukra, és biztosan több fizetnivalóra számíthat, mintha időben eleget tett volna kötelezettségeinek.

Van-e mód a kommunális adó felfüggesztésére?

Az adóév január 15-éig lehetőség van az adó felfüggesztésére, ami azt jelenti, hogy a felfüggesztés ideje alatt nem kell megfizetni azt. A felfüggesztést kérelmezni kell, és csak az előírt feltételek megléte esetén van esély arra, hogy valóban ki is lehessen használni az ezzel járó előnyöket. A 65. életévet betöltöttek, a megváltozott munkaképességű egyedül élők, vagy megváltozott munkaképességű személlyel együtt élők számára kínál alkalmat a jogszabály a kommunális adó felfüggesztésére. Fontos azonban tisztában lennie azzal, hogy amint megszűnik a felfüggesztés, akkor a jegybanki alapkamattal növelve kell majd megfizetni az adót. A felfüggesztés kérelmezésére kizárólag január 15-éig áll nyitva a határidő, abban az esetben tehát, ha ezt elmulasztja, akkor legközelebb a következő év elején lesz lehetősége a felfüggesztést kérelmezni.

Hogyan történik az adó bevallása?

A kommunális adó bevallásához az illetékes önkormányzat honlapján megtalálhatóak a szükséges nyomtatványok, és itt lehet részletesen tájékozódni arról is, hogy az önkormányzat a kommunális adó mértékével és megfizetésével kapcsolatban minden rendeletet hozott. Szintén itt olvashatóak részletes információk az adónemről.

Létezik-e adómentesség a kommunális adó megfizetése alól?

A vonatkozó rendeletek általában adómentességet biztosítanak annak, aki több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Kifejezetten a nagycsaládosokról, tehát a négy vagy annál több gyermekkel rendelkezőkről van szó.

Miként a legtöbb adónemre, így a kommunális adóra is igaz, hogy bár a megfizetés alól nem bújhatnak ki az érintettek, de vannak olyan esetek, amikor mentesség, vagy éppen a fizetés alóli felfüggesztés kérhető. A szabályozás általában önkormányzatonként eltérő, éppen úgy, ahogyan a kommunális adó mértéke is, de az aktualitásokkal érdemes mindazoknak tisztában lenniük, akik fontosnak tartják a rendelkezésre álló jogi lehetőségek mind szélesebb körben történő kihasználását. A hatóságok gyakran kedvezményként könyvelik el a családban nevelt több gyermeket, és rájuk tekintettel a kommunális adó megfizetése alól is mentességet adhatnak. A vonatkozó információkhoz már néhány kattintással hozzá lehet jutni az interneten keresztül, de akár személyesen az önkormányzatnál vagy az adóhatóságnál is lehet érdeklődni a személyre szabott lehetőségekről.

Bár az elmúlt időszakban többféle hír is keringett arról, hogy emelések várhatóak a kommunális adó mértékét illetően is, de a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy míg egyes önkormányzatoknál ez megtörtént, addig mások csökkentették azt. Mindenesetre az tény, hogy amennyiben fizetési kötelezettsége van ilyen téren, akkor a márciusi, valamint a szeptemberi határidőket ajánlott pontosan betartani, hiszen ellenkező esetben mulasztási bírsággal növelt összeg terheli majd. Ha idén válik ingatlan tulajdonossá vagy bérlővé, akkor mindenképpen ajánlott már most tájékozódnia a bevallás és a fizetés módjáról, ugyanis jövő januártól már Önt is fizetési kötelezettség terheli majd.