Vállalkozói igazolvány kiváltása, feltétele, ára, vállalkozás szüneteltetése 2018

Sokan érdeklődnek napjainkban a vállalkozás indítás iránt, hiszen nem csak az egyéni elképzelések megvalósítására ad lehetőséget ez a munkavégzési forma, de a hagyományos alkalmazotti beosztásnál szabadabb mindennapokat is tesz lehetővé. Mielőtt azonban úgy döntene, hogy valóban belevág, érdemes átgondolnia néhány olyan dolgot, amely alapvetően határozza meg a vállalkozás jogi formáját. Elsősorban arról kell dönteni, hogy egyéni vagy társas vállalkozást szeretne. Ez a tevékenységi kör, az értékesíteni kívánt termék vagy szolgáltatás jellege, a bevétel, a várható költségek, a leendő alkalmazottak, és hasonló tényezők függvényeként alakulhat. Ma Magyarországon két fő vállalkozási forma létezik, mégpedig az egyéni vállalkozás és a társas forma. Ez utóbbiak közül a legnagyobb népszerűségnek a korlátolt felelősségű társaság, valamint a betéti társaság örvend.

A vállalkozás beindításához mindenekelőtt pénzre, szakértelemre, és bizonyos esetekben szakhatósági engedélyekre, megfelelő képesítésre van szükség. Fontos az is, hogy a végezni kívánt tevékenységnek megfelelő jogi formát válasszunk, és az adózással kapcsolatos tudnivalók megismeréséhez mindenképpen fel kell keresni egy könyvelőt. A szakember munkájára a későbbiekben is szükség lehet, hiszen a vállalkozás irányítása, menedzselése, a mindennapi teendők mellett gyakran nincs idő arra, hogy még a számlákkal, adóbevallással, és az ezekkel kapcsolatos feladatokkal is foglalkozzunk, a kellő szakértelem hiánya pedig egyértelműen megköveteli, hogy hozzáértőt válasszunk e téren.

Ki lehet egyéni vállalkozó?

A vonatkozó adójogi szabályozás szerint mindazon belföldi személyek lehetnek egyéni vállalkozók, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek, és nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás jogából. Vállalkozói igazolványt kap az igénylő, de ma már vannak olyan vállalkozási formák is, melyekhez erre nem, pusztán adószámra van szükség. Fontos tisztában lennie azzal, ha egyéni vállalkozóként kíván tevékenykedni, hogy teljes magánvagyonával felel a felmerülő kötelezettségekért, tehát ajánlott alaposan meggondolnia üzleti lépéseit, és a vállalt kockázatokat.

 

Mi a vállalkozás elindításának menete?

Egyéni vállalkozás indításához – ha még nincs - létre kell hozni egy ügyfélkapus elérhetőséget. Az egyéni vállalkozói igazolvány alapvetően 10 ezer forintba kerül, de ha megelégszünk az általunk is kinyomtatható igazolással, akkor azt ingyenesen is megkaphatjuk. Több helyre is be kell jelentkezni az adózással kapcsolatban, így a NAV-hoz, a területileg illetékes önkormányzathoz a majd fizetendő iparűzési adó apropóján, valamint a Kereskedelmi és Iparkamaránál is regisztrálni kell, ennek díja 5000 forint.

Mikor kell először fizetni a járulékokat?

Az engedélyt megkapva azonnal fizetési kötelezettségek keletkeznek, tehát még ha nem is kezdtük meg a tevékenységet, vagy még semmilyen bevétel nem volt, akkor is. Elegendő azonban csak a járulékalapot képező jövedelem után adót és járulékot fizetni a következő esetekben:

  • ha rendelkezünk 36 órás munkaviszonnyal
  • más cégben vállalkozó jogviszonyunk van
  • hallgatói vagy nyugdíjas jogviszonyt tudunk igazolni.

Hogyan történhet a munkavégzés egyéni vállalkozóként?

Fontos tudnia, hogy amennyiben egyéni vállalkozóként kezd tevékenykedni, úgy saját magának is közre kell működnie a vállalkozás mindennapi tevékenységében. Végezhet többféle feladatot is, ám ha engedélyhez kötött tevékenység szükséges, ahhoz a megfelelő képesítéssel kell rendelkezni. Hasonlóan a társas vállalkozási formákhoz, lehetőség van alkalmazottak foglalkoztatására, akár alkalmi munkavállalás keretein belül is, de a megbízási szerződés is egyfajta lehetőséget kínál.

Szüneteltethető az egyéni vállalkozás?

Talán éppen ez az egyik legnagyobb előnye ennek a vállalkozási formának, hogy rendkívül rugalmas – többek között a szüneteltetés szempontjából is. Előfordulhat, hogy nincsen bevétele a tevékenység szezonalitása miatt, vagy egyéb elfoglaltságai nem teszik lehetővé a vállalkozással való foglalkozást. Ilyenkor minden további nélkül szüneteltethető a tevékenység. Be kell jelenteni az illetékes hatóságokhoz a szünetelés tényét, és a szünetelés ideje alatt nem kell járulékokat fizetni, viszont ugyanúgy költségek sem számolhatóak el.

Hogyan alakul a hazai vállalkozások száma?

A KSH adatai szerint Magyarországon a 2014-es év végén 15 ezerrel több vállalkozás működött, mint az egy évvel korábbi időpontban. Mint kiderült azonban, az egyéni vállalkozások számának növekedésének köszönhető a pozitív változás, a társas vállalkozások száma ugyanis 12 ezerrel kevesebbet mutat. A szakemberek úgy vélik, hogy a társas vállalkozások számának csökkenése a jogszabályi környezet változásaira vezethető vissza, legfőképp arra, hogy az új Polgári Törvénykönyv szerint az egyéként népszerűnek mondható korlátolt felelősségű társaság alapításához a korábbi 500 ezer forintos törzstőke helyett már hárommillió a megkövetelt.

Miért érdemes egyéni vállalkozást indítani?

A siker tulajdonképpen nem a leendő vállalkozás jogi formáján múlik, de kétségtelen, hogy az alapítás, a működés szempontjából nem mindegy, milyen forma mellett döntünk. Az egyéni vállalkozás sok szempontból egyszerűbbnek tűnik, hiszen már az alapítás is gyorsabban megy. Üzlettársak bevonása nélkül dönthet a vállalkozásról, a társas vállalkozásnál egyszerűbb könyvvezetés, bizonylati nyilvántartás vonatkozik az egyéni vállalkozókra.