Önkormányzati lakás igénylése és bérlése 2018

Fotó: ©
Fotó: © " Ajnagraphy " (János Csongor Kerekes) / Flickr
Az önkormányzati lakások, bérlakások esetében a lakásbérleti jogviszony a bérlő, valamint a bérbeadó közötti megállapodás által jöhet létre. Az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos bérleti szerződést írásos formában is le kell jegyezni. Ebben az írásos szerződésben meg kell határozni azt is, hogy a bérleti jogviszony határozott vagy határozatlan időre szól, a bérlő és a bérbeadó közötti megállapodás szerint.

Amennyiben a bérbeadásról, valamint az azzal kapcsolatos összes megállapodásról nem készül írásos szerződés, úgy a megállapodás semmis, vagyis nem keletkezik sem kötelezettség, sem pedig jog, a bérlő és a bérbeadó részéről.

A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatosan előre meghatározott szabályok szerint lehet csak szerződést kötni. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt ugyanis, mindenképpen figyelembe kell venni a szerződés megfogalmazása előtt, hogy az jogszerű és hiteles lehessen.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokat többféle módon lehet igénybe venni. Igénylehető piaci alapon, költségelven, illetve szociális helyzet alapján is. A piaci alapú bérbeadás során az önkormányzatnak a költségek megtérülésén felül bevétele is származik a lakás bérbeadásából, míg a költségelvű bérbeadás esetében csupán az önkormányzat ráfordításait fedezi a bérleti íj összege. A bérbeadás feltételeit minden esetben az illetékes önkormányzat rendeletekkel határozzák meg. Ezekben a rendeletekben szabályozzák azt, hogy a különböző alapokon történő kiadásoknak pontosan milyen feltételei vannak, mennyiben kerül a lakbér, illetve a megüresedett lakrészek kiadásával kapcsolatban is feltételeket szabnak. A rendelet továbbá leírja azt is, hogy milyen feltételekkel lehet bérlőtársi szerződést kötni, valamint azt is, hogy a bérbeadó mikor és milyen időközönként kívánja a lakás rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

 

A bérbeadó és a bérlő közötti írásos szerződés megléte tehát, rendkívül fontos. Ebbe a szerződésbe van ugyanis belefoglalva az, hogy a bérlő jogosult a dolog, vagyis a lakás átvételére, valamint a bérleti díj, fizetési kötelezettség is le van benne írva. A bérbeadó részéről pedig, a bérleti szerződés tartalmazza azt, hogy a dolog, vagyis a lakás időleges használatát a bérbeadó köteles átengedi a bérlő részére. A szerződésben tehát, pontosan benne kell lennie annak, hogy mekkora a bérleti díj összege.

Hogyan történik a bérlőkijelölés?

Megeshet, hogy a bérlőkijelölésre egy meghatározott szerv lesz jogosult a lakások és helységek bérletéről szóló törvény egyik jogszabálya alapján, illetve gyakorlatban az is előfordulhat, hogy valamilyen megállapodás útján kerül kijelölésre a jövőbeli bérlő személye. A jogszabályban megjelölt személlyel, illetve a megállapodás útján kijelölt bérlővel aztán, szerződést kell kötnie a bérbeadónak.

A bérbe adott lakás használata

A bérbeadás feltételei között gyakran szerepel az a feltétel, miszerint a bérlő köteles a bérbe adott lakásban életvitelszerűen lakni, egészen addig, amíg a lakásbérleti szerződés érvényben van. Amennyiben az életvitelszerű lakásban tartózkodás feltételként szerepel a szerződésben, úgy azt is köteles a bérbeadó lejegyezni, hogy a kettő hónapot meghaladó távollétet a bérlő köteles jelenteni írásos formában a bérbeadó számára. Ez a két hónapot meghaladó távollét lehet egészségügyi okok miatt, tanulmányi okok, vagy éppenséggel a munkahely megváltozása miatt is. Ezen okokból való távollét miatt a bérleti szerződést nem lehet felmondani a bérlő távolléte alatt, feltéve, ha a bérlő valóban jelentette a távolmaradást a bérbeadó felé. Abban az esetben sem lehet felmondani a szerződést, ha a bérlő menthető ok miatt nem jelentette be a lakásból való távolmaradását a bérbeadó számára, ám a bérbeadó felszólítása után a bérlő jelezte írásban a bérbeadó felé a távollétet.

Tudnivalók a társbérlőkkel és bérlőtársakkal kapcsolatosan

Fotó: © emily @ go haus go / Flickr
Fotó: © emily @ go haus go / Flickr
Egy lakást akár több személy is kibérelhet, együttesen. Ebben az esetben bérlőtársi jogviszony alakul ki, amelynek jogán a kibérelt ingatlan minden egyes helyisége közös használatba kerül. A terhek és költségek viselése közösen történik. Az önkormányzati lakások kibérlése is történhet bérlőtársi szerződéssel, ám ennek az önkormányzat általi előre meghatározott szabályok vonatkoznak. Amennyiben a bérlőkijelölésre jogosult szerv másképpen rendelkezik, úgy a házastársak közös kérése alapján bérlőtársi szerződés megkötése válik kötelezővé a lakások és helyiségek bérlésével kapcsolatos törvény rendelkezései alapján. A bérlőtársi jogviszonnyal kapcsolatban fontos tudnivaló az, hogy a bérbeadó, az esetleges tartozásokat egyetemelegesen, bármelyik féltől követelheti, hiszen a bérlőtársak kötelezettségei egyformák a bérbeadóval szemben.

A társbérlő, a bérlőtárssal szemben nem tartozik egyetemleges kötelezettséggel a bérbeadó irányába. A társbérlő tehát, önálló bérlőnek minősül, ami azt jelenti, hogy a lakásnak csupán az előre meghatározott részeit, szobáit használhatja kizárólagosan. A lakás többi részét pedig (például a konyhát, fürdőszobát) közösen használják a többi társbérlővel együtt.

Milyen speciális esetben szűnhet meg a lakásbérlet?

A lakásbérlet megszűnésének speciális esetei közé sorolhatjuk azt, amikor a lakásbérlet azért szűnik meg, mert a jogviszony fennmaradása következtében egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás nem valósulhat meg. Ugyancsak megszűnik a lakásbérleti jogviszony abban a speciális esetben is, amikor a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bíró beruházás egyszerűsítéséről, valamint gyorsításáról szóló 2006. évi LIII. törvény alapján a lakás a beruházás által érintett területen helyezkedik el.

Pályázatkiírással indul

Sokan nincsenek abban a szerencsés helyzetben, hogy saját ingatlant tudjanak vásárolni. Az otthonteremtés szempontjából remek választásnak bizonyulnak az önkormányzati ingatlanok, melyeket hosszú távra is bérbe lehet venni, s akár az elővásárlási joggal is élhetünk, ha anyagi helyzetünk úgy alakul, hogy az ingatlanvásárlást megengedhetjük magunknak. S hogy milyen teendőink vannak, ha szeretnénk bérlővé, vagy tulajdonossá válni? A részletes szabályozás mindig az önkormányzatok egyedi rendelkezéseitől függ, de abban megegyezik minden lehetőség, hogy pályázattal indul.

Mivel az önkormányzati ingatlanok rendkívül kedvező árkategóriába tartoznak, így mindig nagy érdeklődés mutatkozik irántuk. Nem véletlen, hogy akinek sikerül megcsípni egy ilyen lakást, az igencsak szerencsésnek mondható a piaci árakat és az egyéb bérleti díjakat látva.

Hogyan történik a kérelem elbírálása?

A pályázati feltételek a helyi vagyonkezelő, illetve az önkormányzat weboldaláról ismerhetőek meg, vagy akár személyesen is lehet érdeklődni az aktuális feltételek és követelmények rendszeréről. Ha bármilyen kérdése van a témával kapcsolatban, akkor azt érdemes személyesen feltenni az ügyintézőnek. A kérelem benyújtását követően a képviselőtestület, vagy erre a célra felállított szakbizottság bírálja el azt.

Fontos tudnia, hogy a kérelmet speciálisan erre alkalmas formanyomtatványon kell benyújtani, és számítani kell arra, hogy az anyagi és személyi körülmények is vizsgálat alá kerülnek majd. Így fontos, hogy helyi lakos legyen igénylőként, és ha szeretne sikeres pályázatot magáénak tudni, akkor nem lehet a nevén tulajdon-, vagy bérleti jog.

Adásvétel vagy bérlet?

A vásárlás kapcsán is a kedvező árak szólnak az önkormányzati ingatlanok mellett, de ha ehhez még egyelőre nincs meg a szükséges összeg, akkor jó megoldás lehet kezdetnek a bérlet. A bérlet kapcsán a részletes feltételekről az önkormányzatok saját jogkörükben határoznak. A feltételek között több éves munkaviszony, vagy helyi munkahely is szerepelhetnek, de előfordulhat, hogy kifejezetten közalkalmazottak számára írnak ki pályázatot önkormányzati lakásra. A bérleti díjon felül természetesen az is kötelezettsége bérlőként, hogy a közüzemi számlákat elmaradás nélkül fizesse.

Milyen ingatlanokhoz lehet hozzájutni?

Az önkormányzati lakás szót hallva sokakban a minőségen aluli lakások képei merülnek fel. Valóban van abban valami, hogy bizonyos esetekben erősen lelakott lakásokhoz lehet hozzájutni, de ez természetesen attól is függ, melyik helységről van szó. A nagyvárosokban általában szélesebb kínálat áll rendelkezésre, mint a kisebb településeken. Ha nem vásárláson, hanem bérleten gondolkodik, célszerű körülnézni a hagyományos módon bérelhető ingatlanok között is, hiszen előfordulhat, hogy elérhető áron juthat hozzá olyan lakáshoz, ahol akár több éven keresztül is el tudja majd képzelni az életet.

Hagyományos ingatlan bérlet vagy önkormányzati lakásbérlés?

Fotó: © emily @ go haus go / Flickr
Fotó: © emily @ go haus go / Flickr
Természetesen az árak az önkormányzati ingatlan mellett szólnak, de ha az nem felel meg az igényeknek, vagy nem jogosult rá, akkor muszáj lesz a hagyományos ingatlan bérlés mellett döntenie. De mégis mi alapján érdemes választani? A bérbeadóval való első találkozás döntő lehet, hiszen ha már ekkor sem tűnik szimpatikusnak, akkor valószínűleg a későbbiekben még nehezebb lesz az együttműködés. Nem csak bérlőként vannak kötelezettségei, hanem joggal vár el a bérbeadótól is ezt-azt annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az együttműködés, és nyugodtak a mindennapok.

Vannak olyan bérbeadók, akik előszeretettel járnak a bérlő nyakára, és szinte már-már zaklatás-jelleggel igyekeznek részt venni életükben. Az ilyen esetek sok esetben kiszúrhatóak már az előzetes egyeztetések, találkozás alkalmával.

A szerződéskötésről semmiképpen nem szabad elfeledkezni, s ez nem csak a jogszabályok és az adójogi vonatkozású rendelkezések előírásai miatt lényeges. Ha jogai és kötelezettségei írásban is lefektetésre kerülnek, a későbbiekben hivatkozhat erre jogérvényesítés alkalmával.

Természetesen amellett sem mehetünk el, hogy bérlőként kötelessége az ingatlan állapotára ügyelni, és nem rongálhatja azt a mindennapi tevékenység során. Az otthonteremtés akkor is lehet örömteli esemény, ha egyelőre még nem saját lakásába költözik. Érdemes több ingatlant is megnéznie, mielőtt leteszi voksát egyik vagy másik albérlet mellett. Mivel senki nem szeretne néhány havonta költözni, ezért fontos, hogy jól válasszon, és hosszú távú lehetőséget sikerüljön megcsípnie. Az ingatlanközvetítő irodák esetében kicsit ugyan magasabb árú, de mindenképpen megbízható albérletek között válogathatunk.

Amennyiben az elérhető bérleti díj az elsődleges szempont az Ön számára, akkor először az önkormányzati ingatlanok kínálatában érdemes keresgélnie, s ha ezek nem nyerték el tetszését, vagy bármilyen oknál fogva nem jogosult a lehetőségre, akkor se adja fel az otthonteremtést! Az aktualitásokat figyelemmel követve, rendszeresen tájékozódva a hirdetési portálon sikerülhet minden szempontból elképzeléseinek megfelelő albérletre bukkannia.

Költözés alkalmával ne feledkezzen meg arról, hogy amennyiben profi szakemberekre bízza a munkát, rengeteg idegeskedéstől megóvhatja saját magát. Egyfajta alternatívát jelenthet a költséghatékony megoldások kedvelőinek az, ha az apróságokat és a dobozokat barátai segítségével szállítják át az új lakhelyre, s csak a nehéz bútorok fuvarozásához kér fel profi céget a feladatra.