Erzsébet program 2016 - pályázat általános tudnivalók

Fotó: © Israel_photo_gallery / Flickr
Fotó: © Israel_photo_gallery / Flickr
A jogalkotó mindig is fontosnak tartotta olyan jogszabályok megalkotását, amelyek a társadalmi szolidaritást szem előtt tartva szolgálják a rászorulók életének jobbá, teljesebbé tételét. Az anyagi támogatás, és annak célirányos kihasználása érdekében született meg az Erzsébet-program, amely kifejezetten azokat a csoportokat szólítja meg, amelyek egyébként nem engedhetnének meg maguknak egyes szabadidős tevékenységeket. A cél nem csak a rászorultak segítése, ennél talán jóval több, hiszen olyan élmény-jellegű lehetőségeket kínál az Erzsébet-program, amelyek a pszichés egészség megőrzése, valamint a gyermekek nevelése és fejlődése érdekében rendkívül fontosak.

Az Erzsébet-programról hallva sokunknak a kedvezményes üdülési lehetőség jut eszébe. Nem véletlen, hiszen 2012 óta több mint 400 ezer állampolgár részesülhetett a program kínálta előnyökben, a jogosultak fele pedig a gyermekek közül került ki. Egyértelmű tehát, hogy az Erzsébet-program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és az európai gyakorlathoz hűen, hazánkban is megteremtette az állami tényleges segítségnyújtását a szociálisan rászorulók részére. A program keretein belül minden évben kiírásra kerülnek pályázatok, amelynek részleteiről a vonatkozó weboldalon minden szükséges információ elérhető.

2015-ben hét célcsoport számára hirdetett meg pályázatokat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, amelyekre a ráfordítható összeg a tavalyi évhez képest jelentősen nőtt. A 2014-es év hárommilliárd forintjához képest idén 6 milliárd forint jut majd erre a célra, melynek felét a nyugdíjasok, nagycsaládosok és fogyatékosok vehetik majd igénybe, másik felét pedig a nagy sikerrel működő, és idén is kiemelt szerephez jutó gyermekek táboroztatására fordítják.

Kik pályázhatnak kedvezményekért?

 

Az interneten folyamatosan jelennek meg az egyes pályázat típusokra vonatkozóan az információk, így az Erzsébet-program már megszokott célcsoportjainak érdemes figyelemmel követni a tudnivalókat, hiszen a határidők sok esetben eléggé szűkösek, a teendőkre pedig a szükséges mellékletek miatt nem mindig elegendő egyetlen nap. Fontos tehát, hogy időben beadja pályázatát minden szükséges dokumentummal együtt. Elsősorban a nyugdíjasok körében szokott probléma felmerülni a pályázat benyújtásával kapcsolatban, hiszen kizárólag az interneten keresztül lehetséges a jelentkezés, ehhez pedig a korosztály sajátosságainál fogva nem mindig értenek a nyugdíjasok.

Fotó: © vastateparksstaff / Flickr
Fotó: © vastateparksstaff / Flickr
2015-ben a következő célcsoportok igényelhetnek támogatást szociális üdülési, fürdőlátogatási, illetve hasonló, szabadidős céllal:

  • Nyugdíjasok
  • Nagycsaládosok
  • Fogyatékosok
  • valamint a gyermekek részére történő támogatás is ide tartozik.

Ezeken felül a postai szakágazatban, a közlekedés területén, illetve a köznevelési intézményben foglalkoztatottak számára is kiírásra kerülnek pályázatok. Míg az első kettő esetben 2015. április 13-tól nyújthatóak be a pályázatok, addig a köznevelés területén dolgozóknak erre 2015. május 20-tól lesz lehetőségük. A kitöltendő dokumentumok a pályázati időszak megnyitása után érhetőek el az interneten, az Erzsébet-program weboldalán.

Hogyan nyújthat be pályázatot?

Pályázni a korábbi évekhez hasonlóan, kizárólag elektronikusan elérhető adatlap kitöltésével lehet. Idén is meghatározottak azok az időpontok, amikortól be lehet nyújtani a pályázatokat, ezek a megcélzott pályázatoktól függően alakulnak. Nem elég azonban a pályázati űrlap kitöltése, hanem a szükséges mellékleteket is ki kell tölteni, majd azokat kinyomtatva aláírni, beszkennelni, végül feltölteni. Ha mindezzel megvan a pályázó, akkor jöhet a véglegesítés.

A kitöltéshez egyébként az ország 1500 pontján nyújtanak segítséget, így megyei kormányhivatalokban, eMagyarország pontokon is érdeklődhetnek azok, akiknek segítségre van szükségük, vagy bármilyen kérdésük lenne a témával kapcsolatban. Fővárosiak számára az Erzsébet-program Podmaniczky utca 43. alatti ügyfélszolgálati irodája ajánlott, ahol hétköznapokon munkaidőben várják az érdeklődőket.

Miután megtörtént a véglegesítés, a pályázó visszaigazoló e-mail-t kap róla, abban pedig egy linket, amellyel aktiválható a pályázat. A rendszer tehát ebből a szempontból gyakorlatilag úgy működik, mint bármelyik weboldalon történő regisztráció. Harminc napon belül pedig a feldolgozásról érkezik majd egy e-mail, érdemes tehát figyelemmel követni a megadott e-mail fiókot akkor is, ha egyébként nem használja azt.

Mikor kell befizetni az önerőt?

Amint megérkezik a kedvező pályázati elbírálásról az e-mail, azt követően 30 napon belül kell befizetni a pályázás idején már pontosan ismert önerő összegét. A közlemény rovatban az azonosítás érdekében fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, amit még a pályázat benyújtásakor kapott meg a pályázó.

Miután befizetésre kerül az önerő, postai úton megkapja a pályázó az Erzsébet Kártyát. Az átvételről az Alapítványhoz beérkezett igazolás után a kártya azonnal aktiválásra kerül. Ezt követően például a szállásfoglalás már online el is intézhető. Azok a pályázók, akik Erzsébet Kártyát már a korábbi években kaptak, és most ismét jogosultságot nyertek, a korábbi kártya felhasználásával foglalhatnak szállást.

Fontos információ, hogy azok a személyek, akik 2013-ban vagy 2014-ben már támogatást kaptak kevésbé jó esélyekkel indulnak a fürdőpályázatokon, illetve az üdülési pályázaton, mint azok, akik még nem élhettek ezekkel a lehetőségekkel.

Hol használható az Erzsébet Kártya?

A program két fő területe, ahol a támogatás igényelhető, nem más, mint a szállásfoglalás, valamint a fürdőlétesítményekbe történő belépés. Míg az elsőt az interneten, online kezdeményezheti a jogosult, a második esetében a fürdőbe történő belépés alkalmával vehető igénybe a támogatás. Minden esetben az Erzsébet Kártyán feltüntetett egyedi azonosító számra is szükség lesz.

Az Alapítvány pontosan meghatározza azokat a szállodákat, vendégházakat és fürdőhelyeket, ahol lehetőség van a kedvezmény igénybevételére. Mivel a Kártya csak bizonyos szolgáltatásokra jogosít, így ha annak tulajdonosa egyéb szolgáltatást is igénybe kíván venni, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy annak ellenértékét köteles a helyszínen kifizetni.

Pótolható az elvesztett kártya?

Természetesen igen. A pótkártya kibocsátása díjköteles, a kedvezményezettnek 1000 forintos díjat kell fizetnie akkor, ha az elveszett, megsemmisült, ellopott, vagy megsérült Erzsébet Kártya helyett másikat szeretne igényelni. Ezt egyébként az Alapítványnak történő jelzéssel teheti meg a vonatkozó formanyomtatványon.

Benyújtható-e több pályázati kategóriában is igénylés?

Gyakran felmerül a kérdés az érdeklődők körében, ugyanis teljesen természetes, hogy a lehető legtöbb lehetőséggel szeretnének élni az igénylők. Fontos tudni azonban, hogy a vonatkozó szabályok alapján kizárólag egy kategóriában nyújtható be a pályázat. Ezt a társadalmi szolidaritás is indokolja, vagyis az, hogy lehetőség szerint minél többen részesüljenek támogatásban. Ezt célozza az a rendelkezés is, miszerint a rangsorolásnál azok előkelőbb helyet élveznek, akik az elmúlt években nem vették igénybe az Erzsébet-program kínálta lehetőségeket.

Mikorra bírálják el a pályázatokat?

A korábbiakban, a pályázás folyamatának részletezésénél már említettük, hogy a benyújtást követően aktiváló e-mail érkezik a megadott címre. Az aktiválás megtörténte után 30 napon belül várható e-mail-ben a válasz, hogy milyen eredménnyel került elbírálásra a pályázat. Ezt a határidőt mindenképpen érdemes megvárni, s ha mégsem kap értesítést, akkor írásban az ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu címen lehet érdeklődni.

Átruházható-e az üdülésre jogosító támogatás?

Mivel az üdülés esetében a szállásfoglalás már korábban meg kell, hogy történjen, így jogosan merül fel a kérdés, hogy a jogosult akadályoztatása esetén másra átruházható-e a kedvezmény, vagyis utazhat-e más a kedvezményezett helyett? Tény, hogy a Széchenyi Pihenőkártya esetében például van lehetőség a kártya tulajdonossal érkezők számláinak megfelelő alszámláról történő finanszírozására is, ám ez az Erzsébet-program rendszerében korántsem így működik. Cél ugyanis a kedvezményezettek számára biztosítani az üdülési lehetőséget, vagy a fürdőhasználatot, tehát az nem átruházható.

A vonatkozó szabályozás arra azonban lehetőséget biztosít, hogy legkésőbb nyolc nappal az üdülés megkezdése előtt még módja legyen a kedvezményezettnek a kezdő időpontot elhalasztani. Ez azonban annak függvényeként is alakul, hogy a szálláshelyen mennyiben áll rendelkezésre szabad kapacitás.

Hány fürdőbelépésre jogosít a támogatás?

A fürdőszolgáltatás igénybevételét elnyert kedvezményezett kizárólag azon fürdők közül választhat, amelyek a vonatkozó, Erzsébet-program weboldalán elérhető felsorolásban szerepelnek. Ide, a 2500 forintos egyszeri önerő befizetése után ingyenesen beléphet a kedvezményezett legalább 5, legfeljebb 33 alkalommal.

Meddig használhatóak fel a kedvezmények?

A támogatást az elnyerés évének utolsó napjáig használhatja fel a kedvezményezett, ezt követően nincs lehetősége erre. Amennyiben továbbra is szeretné kihasználni a program kínálta lehetőségeket, akkor újra pályáznia kell a megadott határidőkig. Az elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok, akik korábban nem éltek a támogatás lehetőségével, vagyis nem pályáztak, vagy nem nyerték el a támogatást.

Kell-e igazolás a családi pótlékról?

A nagycsaládosok számára elérhető támogatási forma esetében ugyan bele kell számítani az egy főre jutó jövedelembe a családi pótlékot, de arról külön igazolást nem kell benyújtani az igényléskor. A munkáltatói igazoláson helyet kapott jövedelemről viszont nyilatkozni kell, és azt is érdemes feltüntetni, ha a házastárs vagy élettárs GYES-en van.

Benyújtható-e a pályázati adatlap postai úton?

Erre a jelenlegi rendszerben nincs lehetőség. Abban az esetben, ha nem tudja a pályázó megoldani az internetes elérést, vagy bármilyen problémája van a kitöltéssel, akkor az Alapítvánnyal együttműködő irodák valamelyikének felkeresésével minden segítséget megkaphat mind a kitöltéshez, mind az aktiváláshoz.

Az idegenforgalmi adó, illetve az utazási költségek is finanszírozhatóak az Erzsébet Kártya segítségével?

Az elnyert támogatás kizárólag az üdülési szolgáltatásra, valamint a fürdőbelépőre vonatkozik. A kedvezményezettnek tehát az utazást, illetve szállás szolgáltatás esetén az idegenforgalmi adót magának kell finanszíroznia, ezekre nem terjed ki a támogatás.

Az Erzsébet-program kétségtelenül több megszorítással kínálja a kedvezményeket, mint más lehetőségek, de ennek ellenére népszerűségéhez és eredményességéhez kétség sem férhet. Számos olyan rászorult élhet ugyanis az üdülési, vagy fürdő szolgáltatások kínálta előnyökkel, akiknek egyébként másként lehetőségük sem lenne arra, hogy eljussanak pihenni, kikapcsolódni. A pályázásra megadott határidőket érdemes azonban figyelemmel követni, ugyanis az Alapítvány azok lejárta után nem fogad el pályázatokat. Az elbírálás a beérkezés sorrendjében történik, a harminc napos határidőt ajánlott megvárni, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az eredményekről ennyi idő után mindenképpen tájékoztat az Alapítvány a megadott e-mail címen. Az Erzsébet-program hivatalos weboldalán elérhetőek a pályázati feltételek és azok a dokumentumok is, amelyeket csatolni kell a benyújtandó pályázathoz. Amennyiben jogosult, és még nem járt le a határidő, mindenképpen érdemes élnie a lehetőséggel!