Január végén indul az ingyenes Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer (BETFR)!

Fotó: © Alfredo C. / Flickr
Fotó: © Alfredo C. / Flickr
Az ügyintézés gyorsabbá és gördülékenyebbé válását várják a 2015. január végén induló Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer (BETFR) elindulásától. A vonatkozó szabályozás bíróság előtti eljárástól függően határozza meg a jogosultak körét. A szakemberek az újdonságtól azt is várják, hogy az állampolgároknak jobban sikerül majd betartani a határidőket, amelyek elmulasztása gyakran okoz problémát az egyes eljárások esetében.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus regisztráció szükséges. Ezt követően lehet csak a BETFR honlapján regisztrálni, ehhez szükség van az ügyszámra. A szolgáltatást csak a perben résztvevő felek igényelhetik. Az ügyfélnek és jogi képviselőjének a személyazonosítás érdekében meg kell jelenni egy alkalommal azon a bíróságon, ahol az ügy zajlik. Ilyen módon a polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási valamint büntető perek lefolyásáról, az egyes határidőkről is pontos információkhoz lehet jutni az interneten keresztül.

Hogyan zajlik a regisztráció pontosan?

 
 1. Ügyfélkapuval ma már egyre többen rendelkeznek, hiszen számos előnyéhez a magyarországi hivatalos ügyintézés során kétség sem férhet. Amennyiben még nem rendelkezik ilyennel, akkor először ezt kell elintéznie valamelyik okmányirodában, vagy olyan hivatalban, amely regisztrációs joggal rendelkezik.
 2. Az Ügyfélkapun keresztül belépve a Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszert kiválasztva első alkalommal meg kell majd adnia olyan személyes adatait, mint neve, anyja neve, születési helye és ideje. Ahhoz, hogy azonosítható legyen, személyesen meg kell jelennie az ügyben eljáró bíróságon is. Jogi személyek, ügyvédi irodák részéről is ez az eljárás a megkövetelt.
 3. Ezután kitölthető a kérelem, amelyen bejelölheti azt is, hogy csak tájékozódás céljából veszi igénybe a rendszert, vagy figyelmeztetéseket is kér az eljárási cselekményekről. Fontos tudnia, hogy a kérelem mindig egy konkrét ügyre vonatkozik.

Milyen információkhoz lehet hozzájutni?

Ügyfélként rendkívül fontos, hogy minden, az ügyre vonatkozó aktualitással tisztában legyünk. A tárgyaláson való megjelenésre vonatkozó idézés kapcsán fontos tudni, hogy szabályszerűen akkor tekinthető közöltnek, ha azt az idézett személy postai úton átvette, ám figyelmeztető sms kiküldésével is segítséget kíván a rendszer nyújtani ahhoz, hogy ne kerüljön elmulasztásra semmilyen teendő vagy megjelenés.

Természetesen nem csak e-mail-ben, valamint sms-ben történő értesítésre kínál lehetőséget a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási Rendszer, hanem nevéből adódóan minden olyan információ elérhető segítségével, amely az üggyel kapcsolatos. A tervek szerint az iratokba is be lehet majd tekinteni elektronikus formában, ám ez a része a dolognak még kidolgozás alatt áll.

Milyen esetekben küld a rendszer SMS és e-mail üzenetet?

A rendkívül hasznos szolgáltatás a következő esetekben hívja fel az érintettek figyelmét az aktuális eljárási cselekményekre polgári, közigazgatási, munkaügyi és gazdasági ügyekben:

 • betekintési jogosultság megadás, megszűnése
 • a tárgyalás elhalasztása
 • az ellenkérelem, a szakértői vélemény beérkezése
 • jogorvoslati kérelem előterjesztése,
 • tárgyalás kitűzése
 • az iratok felterjesztése

Ugyanez büntető ügyekben annyival egészül ki, hogy a tárgyalás tartása iránti kérelemről is értesítés érkezik.

Pertartam-kalkulátor

Egy adott ügyre vonatkozóan mód van arra is, hogy úgynevezett pertartam-kalkulátor segítségével az ügyfél körülbelül láthassa előre, hogy az aktuális viszonyok szerint várhatóan mikor zárul az eljárás. S hogy miben rejlik ennek jelentősége? Nem ritka, hogy egyszerre több bíróság is illetékes, így az ügyfélnek megvan az a lehetősége, hogy ott indítsa meg az ügyet, ahol az előreláthatólag a leggyorsabban véget ér majd. Természetesen a kalkulátor által megadott időtartam nem garantált, hiszen bizonyos ügyekben a bizonyítási eljárás akár jelentősen el is húzódhat, így a kapott időtartamot ennek függvényében érdemes kezelni.

Az ingyenesen használható szolgáltatástól a szakemberek azt várják, hogy a bíróságok leterheltsége csökken majd, hiszen sokszor az ügyfelek olyan információkért telefonálnak, vagy mennek be, amelyek megadhatóak a fenti módon is. Azzal, hogy kevesebb feladatuk lesz az alkalmazottaknak a tájékoztatással, energiáikat más területen tudják hasznosítani, ami végső soron akár az ügyintézés felgyorsulásához vezethet.

Miért hasznos tehát Bírósági Elektronikus Tájékoztatási Rendszer hosszú távon?

 • Az ügyfelek pontos információkhoz juthatnak az őket érintő ügyek aktuális állásáról, részleteiről.
 • Gyorsabb ügyintézés, csökkenő terhek a bírósági alkalmazottakon.
 • A teendők csökkenésével kevesebb lesz az ügyintézésre szánt idő, tehát végső soron csökkennek a költségek.
 • A bírósági lajstromirodák ennek megfelelően tervezhetőbben tudnak majd működni.