A házi gyermekfelügyelet igénybevételének feltételei, térítési díja

Fotó: © Günter Hentschel / Flickr
Fotó: © Günter Hentschel / Flickr
A házi gyermekfelügyelet egy olyan ellátási forma, amely során a gondozó, a gyermek gondozását a szülő vagy törvényes képviselő otthonában végzi.

A gondozó, a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő módon és formában végzi a gyermek felügyeletét annak megfelelően, ahogyan azt a szülő munkarendje megkívánja. A gondozási idő tehát, mindig a szülő munkarendjéhez igazodik.

A házi gyermekfelügyelet lehetőségét a gyermek 20 hetes korától vehetik igénybe a szülők.

Hogyan lehet igénybe venni a házi gyermekfelügyeletet?

 

A szülők akkor nyújthatnak be kérelmet a házi gyermekfelügyelettel kapcsolatban, ha:

  • a napközbeni ellátás másként nem oldható meg a gyermek súlyos betegsége, vagy fogyatékossága miatt,
  • ha a gyermek részt vesz napközbeni ellátásban, ám átmenetileg valamilyen kóros állapot miatt gondozását mindenképpen otthon kell folytatni hosszabb időn keresztül,
  • illetve abban az esetben is benyújtható a kérelem, ha a gyermek bár jár nappali intézménybe, annak nyitvatartási idején túl, a szülők nem tudják felügyelni a gyermeket a munkájuk miatt.

A házi gyermekfelügyelet egyik legindokoltabb formája abban az esetben áll fenn, ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, és ennek a szülőnek váltott műszakos munkarendben kell dolgoznia. Ebben az esetben ugyanis, a gyermek felügyelete csakis segítséggel oldható meg. A házi gyermekfelügyelet lehetővé teszi a gyermek kora reggeli, illetve késő esti felügyeletét is. Ugyanez a helyzet a többes ikergyermekek esetében is, valamint akkor, ha a gyermek egyik szülője beteg, akadályoztatva van a gyermek nevelésében, illetve akkor, ha az egyik szülő elhunyt.

A házi gyermekfelügyelet során a gyermek minden segítséget megkap az iskolai tanulmányok folytatásához is, ha ez szükséges. Erre főként akkor van szükség, amikor a gyermek súlyos betegség, vagy fogyatékosság miatt magántanulóként folytatja a tanulmányait.

Kell-e az ellátásért fizetni?

A házi gyermekfelügyelet egy térítésköteles ellátási forma. A gondozót óradíj illeti meg, amelyet személyi térítési díjnak nevezünk. A személyi térítési díjat a gondozási napló alapján kell kiszámolni, annak függvényében, hogy a gondozó mennyi időt töltött el a gondozott gyermekkel. Gondozási időként kell elkönyvelni minden olyan időszakot, amikor a gyermek a lakásban tartózkodik a gondozó felügyelete mellett, illetve azt az időt is gondozásra fordított időnek kell beszámítani, amikor a gondozó a lakáson kívül, a gyermek érdekében végzett tevékenységet folytat.

A gondozó személyi térítési díját havonta, minden tárgyhónap után következő hónap 10. napjáig kell befizetni, amennyiben erről más formában nem rendelkezik a települési önkormányzat.