A családi napközi működése, üzemeltetésének feltételei 2016

Fotó: © Photos from SkiStar / Flickr
Fotó: © Photos from SkiStar / Flickr
A családi napközi nem nevelési vagy oktatási célt szolgál. Ez a napközi ugyanis, a családban élő gyermekek gondozását, nappali felügyeletét, nevelését, foglalkoztatását, valamint étkeztetését biztosítja, az életkornak megfelelően.

Ki vehet részt a családi napköziben történő nevelésben?

A családi napközi minden olyan gyermek számára igénybe vehető, akik nem részesülnek óvodai vagy bölcsődei ellátásban, továbbá iskolai oktatásban részt vevő gyermekek is igénybe vehetik, az iskolai nyitvatartási időt követően. A családi napközi mindemellett, magántanulók részére is nyitva áll.

Ki az, aki családi napközit hozhat létre?

 

A családi napközi létesítésére csakis olyan büntetlen előéletű, nagykorú, cselekvőképes ember jogosult, aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik, valamint személyével szemben nem áll fenn olyan kizáró ok, amely a gyermekvédelmi törvényben meg van határozva. Emellett, a családi napközi biztosítójának részt kell vennie egy külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon is, illetve ennek a személynek alkalmasnak kell lennie személyiségileg, egészségileg és körülményileg is, a gyermekek napközbeni ellátására.

A családi napközi működtetését akkor lehet megkezdeni, amikor a működési nyilvántartásba való bejegyzés jogerőre emelkedik!

Miként működik a családi napközi?

A családi napközi működtetését egy erre a célra kialakított helyiségben lehet végezni. Ennek hiányában akár, a családi napközit működtető személy otthonában is lehet végezni a gyermekek napközbeni felügyeletét. A családi napközibe való felvételi kérelmet az intézmény vezetőjének kell átadni.

A családi napköziben a gyermekek kiscsoportban kerülnek elhelyezésre. Ebbe a kiscsoportba a gyermekek már húsz hetes koruktól kezdve beírathatóak. A családi napköziben való részvétel felső korhatára tizennégy év. Egy családi napközin belül, maximum öt olyan gyermek vehet részt, akik nem töltötték még be a tizennegyedik életévüket. Amennyiben a családi napköziben van egy fogyatékos gyermek is, úgy a gondozható gyermekek száma nem haladhatja meg a négy főt. Abban az esetben viszont, ha a családi napköziben minden gyermek fogyatékos, úgy a napközis csoport maximális létszáma 3 fő lehet. Ha a napközi vezetőjének van állandó segítsége, kisegítője, úgy a három fogyatékos gyermek mellett, további két egészséges és egy fogyatékos gyermek elhelyezésére is van lehetőség.

Mit jelent a családi gyermekfelügyelet?

A családi gyermekfelügyelet - hasonlóképpen a családi napközihez – a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. A szolgáltató ugyanis, ebben az ellátási formában is a saját otthonában végezheti a gyermekek felügyeletét, gondozását. A szolgáltató eme ellátási forma keretein belül, maximum három, 2-4 év közötti gyermek gondozását folytathatja.

A családi gyermekfelügyelet vezetőjére ugyanazok a szabályok és előírások vonatkoznak, amelyek a családi napközi üzemeltetőjére is, vagyis ugyanazon elvárásoknak meg kell felelnie a családi gyermekfelügyelet szolgáltatójának is.

Milyen különbségek vannak a családi napközi és a családi gyermekfelügyelet között?

A két ellátási forma közötti legnagyobb különbség az, hogy a családi napköziben 20 hetes kortól egészen tizennégy éves korig vehetnek részt a gyermekek, míg a családi gyermekfelügyelet csupán a 2 és 4 év közötti gyermekek számára áll rendelkezésre.

Ugyancsak különbségként említhető meg az egy időben ellátható gyermekek száma is, ugyanis a családi napköziben maximum öt, míg a családi gyermekfelügyelet alatt maximálisan három gyermek látható el.

A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet helyszínében is van némi eltérés, ugyanis, míg az előbbi, a szolgáltató saját lakásán kívül, működhet egy olyan helyiségben is, amely kifejezetten erre a célra lett kialakítva, addig az utóbbi csakis a szolgáltató saját otthonában láthatja el a gyermekeket.