Munkavállaló bejelentése 2016 - visszamenőleg is

Fotó: © Cowork Klitmøller / Flickr
Fotó: © Cowork Klitmøller / Flickr
Évek óta egyre gyakrabban hallani a fekete munkavégzésről, valamint annak jogi következményeiről. A munkavállaló bejelentése alapvető kötelezettsége minden munkaadónak, amelynek a szankciók elkerülése végett is mindenképpen érdemes eleget tenni.

A gyakorlat ennek ellenére sokszor mégis azt mutatja, hogy a munkavállalók bejelentés nélkül tevékenykednek, ezzel nem csak a munkaadó mulasztja el adófizetési kötelezettségét, de a munkavállaló is mindenféle munkajogi védelem nélkül van jelen a munkaerő-piacon. A bejelentési kötelezettség elmulasztása súlyos esetben akár költségvetési csalás vádjához is vezethet, amely a Btk. szabályozása szerint letöltendő börtönbüntetéssel is járhat. Munkaadóként fontos tehát tisztában lennie azzal, hogy milyen kötelezettségek terhelik akkor, ha tevékenységi körében alkalmazottakkal kíván dolgozni.

Munkaviszony csak munkaszerződéssel!

A hatályos jogszabályok értelmében a munkavállaló bejelentése elektronikus úton is megtörténhet, természetesen az Ügyfélkapuhoz való hozzáférési adatok birtokában. Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel létesíthető, melyben minden részletre kiterjedően bele kell foglalni, hogy milyen jogok illetik meg a feleket, valamint milyen kötelezettségeknek kell egyúttal eleget tenniük. Kötelező jelleggel tartalmaznia kell az alapbér mértékét, a munkakört, a munkaviszony jellegét annak időtartama szempontjából (tehát határozott, vagy határozatlan időre köthető a szerződés), az esetleges próbaidő hosszát, a munkavégzés helyének pontos meghatározását, valamint a munkavégzés kezdetének első napját. Mindezzel kapcsolatban nagyon fontos tudnivaló, hogy a munkaadót tájékoztatási kötelezettség terheli az adóhatóság felé, tehát a munkavállaló mindaddig nem állhat munkába, amíg a munkáltató be nem jelenti őt.

 

Visszamenőleges bejelentés lehetséges-e?

A jogszabály kimondja, a foglalkoztatás bejelentését a munkábaállás első napját megelőzően, de legkésőbb az első napon kell a munkáltatónak teljesítenie, tehát amíg nincs bejelentve az alkalmazott, addig szabályosan nem kezdheti meg a minkavégzést. Bejelentés hiányában viszont be nem jelentett alkalmazottnak minősül, amelyet az adóhatóság magas pénzbírsággal szankcionálhat.

Bejelentés a NAV-nál

Korábban az úgynevezett EMMA rendszer használatával tehették meg a bejelentést a munkaadók, ma erre a NAV weboldalán elérhető nyomtatvány szolgál. A foglalkoztatás bejelentésének elmulasztása magas szankciókat és eljárás indítását vonhatja maga után, tehát feltétlenül el kell intézni azt a határidőn belül. Jelenleg a 15T180 névre hallgató formanyomtatvány szolgál erre a célra, de neve változhat, az aktualitásokról a NAV weboldalán tájékozódhat.

Ha még nem volt regisztrálva a NAV honlapján, akkor ezt mindenképpen meg kell tenni. Ez után a vonatkozó menüpont kiválasztásával értelemszerűen elérkezhet a szükséges nyomtatványkitöltő programhoz, amelyet telepíteni kell a gépre. A kitöltött nyomtatványt elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül lehet eljuttatni az illetékes hatósághoz. A helyi önkormányzatnál kérhet felhasználónevet és jelszót az Ügyfélkapuhoz, amit egyébként szinte minden hivatalos ügyintézés alkalmával hasznosíthat, érdemes tehát beszerezni ezt akkor is, ha nem munkaadóként szeretné teendőit intézni.

Használja az Ügyfélkaput!

Miután elküldte az Ügyfélkapun keresztül a nyomtatványt, érdemes ellenőrizni, hogy minden rendben van-e vele kapcsolatban. Ezt a beérkezett és az elküldött üzenetek átnézésével teheti meg legkönnyebben. Az elküldést követően ezt célszerű azonnal megtenni, ugyanis kevesen tudják, de az üzenetek 30 nap után törlődnek a rendszerből, vagyis archívumként ezután már nem elérhető a kapott nyugta. A bejelentés megtörténtéről a NAV az eBEV rendszeren keresztül küldi ezt a visszaigazolást, melyben az esetleges hiánypótlásra is felhívja a figyelmet. Ennek hiányában a bejelentés nem érvényes, tehát fontos tudnia munkavállalóként, hogy az előírásoknak megfelelően adott-e meg minden szükséges információt. Sok későbbi kellemetlenség elkerülhető azzal, ha az elektronikus bejelentést körültekintően végzi el.

Fontos a bejelentés!

A bejelentett munkavégzéshez való ragaszkodás munkavállalóként különösen fontos, hiszen a munkajog jelentette védelem előnyeivel csak így élhet az alkalmazott. A szigorú hatósági ellenőrzések, a több százezer forintot is kitevő bírságok azonban idővel valószínűleg meghozzák a várt hatást, vagyis a fekete munkavállalás háttérbe szorulását. Ez nem csak a munkavállalók érdeke, hanem a munkaadóké is, hiszen amennyiben fény derül a jogszabály szabta kereteken túl történő foglalkoztatásra, akkor mindkét félnek vállalnia kell az anyagi következményeket, az elmulasztott befizetések bírságokkal emelt összegének pótlását.

Munkavállalóként érdemes átgondolnia, hogy belemegy-e olyan munkavállalásba, ahol a munkaadó nem jelenti be. Ez az említett problémákon túl ugyanis azzal jár együtt, hogy a munkavállalók az adott foglalkoztatás idejére sem társadalombiztosítással nem rendelkeznek, sem nyugdíjjogosultság nem illeti meg őket. További gondot jelent a munkabérre, a pihenőidőre vonatkozó szabályok be nem tartása.