Gyermektartásdíj 2018, megállapítása, megváltoztatása

Fotó: © marchatot / Flickr
Fotó: © marchatot / Flickr
Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy hazánkban manapság a házasságok több mint fele válással végződik. A partnerek személyiségének megváltozása, a kezdeti meggondolatlan választás, az anyagiak, vagy éppen egy harmadik, ... sorolhatnánk az okokat, amiért a párok végül úgy döntenek, hogy külön folytatják életútjukat. Azok az idők azonban már elmúltak, amikor a gyermekvállalás és a házasságkötés egyértelműen összekapcsolhatóak voltak. Sok pár él együtt közös gyermekükkel anélkül, hogy esküvővel is alátámasztották volna összetartozásukat. De mi a helyzet akkor, ha nem megy tovább a kapcsolat?

A helyzet különösen problémás akkor, ha egy vagy több gyermek is érintett a témában. Mivel a gyermekvállalás egykoron közös döntés volt, amihez nyilvánvalóan ketten kellettek, így magától értetődik, hogy az anyagiak megteremtése is közös feladat. A jogrendszer védelmet biztosít az édesanyának akkor is, ha esetleg már a várandósság idején sem állt mellette az apa. A gyermektartásdíjra vonatkozó jogi szabályozás a Polgári Törvénykönyv módosításával egyidejűleg szintén változott, ha tehát 2017-ben Ön is jogosult a jövedelem ilyen formájú kiegészítésére, akkor mindenképpen érdemes velünk tartania!

Hasonlóan a válás jogintézményéhez, a gyermektartással kapcsolatban is egyértelműen az a jogalkotó célja, hogy a kiskorú neveléséhez szükséges anyagiak megfelelő mértékben álljanak rendelkezésre. Természetesen a téma számos problémás ügyet szül az apa bejelentett és tényleges jövedelmének összegétől kezdődően egészen addig, ha a partner a válás után albérletbe kénytelen költözni, és tudomása van róla, hogy hozzá képest magas jövedelemmel rendelkezik a másik fél. A gyermektartásra való jogosultságot nem szükséges számlákkal alátámasztania a jogosult félnek, ám például az utóbbi felsorolt esetben az új jogi rendelkezés lehetőséget ad arra, hogy az érintett fél megvédje érdekeit.

A kiskorú gyermek után fizetendő tartásdíj összege

 

Természetesen az elsődleges, ami felmerül az érintettekben, az a tartásdíj összegével, valamint annak megállapításával kapcsolatos információ. A feleknek lehetőségük van arra, hogy a vagyonközösség megszüntetésénél és a gyermekelhelyezés során megegyezzenek a tartásdíj összegéről. Ez megtörténhet peres eljárásban, de azon kívül is. Mivel a peres eljárás során megszületett egyezségnek ítélettel azonos hatálya van, ezért nem fizetés esetén végrehajtásnak van helye. Abban az esetben, ha peren kívül egyeztek meg a felek, akkor először bírói útra kell terelni a jogvitát, s csak utána következhet a végrehajtás kezdeményezése.

A gyermektartásdíj bírói meghatározása mindig problémás helyzetet szül, hiszen több tényezőt kell figyelembe venni ahhoz, hogy olyan megoldás jöjjön létre, amely a gyermek szükségleteinek a leginkább megfelel, de ugyanakkor nem terheli a fizető fél jövedelmét a szükségesnél nagyobb mértékben. Az összegnél figyelembe kell venni

  • a gyermek tényleges szükségleteit
  • a szülők jövedelmi és vagyoni helyzetét
  • a szülők által eltartott más gyermekeket
  • a gyermek esetleges saját jövedelmét.

Mindezek vizsgálatra kerülnek, de az indokoltnál magasabb mértékű gyermektartás nem ítélhető meg. Erre kiváló példa az olyan kiemelkedő jövedelemmel rendelkezők, akiknek bevételeiknek 15-25 százaléka messze meghaladná a gyermek tényleges szükségleteit. Ez a rendelkezés tehát mindenképpen a tartásra kötelezett érdekeit szolgálja védeni.

A tartásdíj összege tehát a kötelezett átlagos havi jövedelmének 15-25 százalékát teheti ki, de összességében nem haladhatja meg a jövedelem 50 százalékát. Ez akkor jut szerephez, ha a kötelezett több gyermek után is köteles tartásdíjat fizetni. Ebben az esetben úgy kell megállapítani az összegeket, hogy egyik gyermek se kerüljön hátrányba.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi számít a gyermek alapszükségletének? Ez függ a gyermek korától és egészségi állapotától, de a lakhatás, a ruházkodás, az élelmezés, valamint a taníttatás költségeit feltétlenül fedeznie kell az összegnek. Nem ritka, hogy extra kiadások merülnek fel (pl. számítógép vásárlás, külföldi tanulmányok), ám ezek finanszírozását nem lehet a kötelezettel finanszíroztatni, erre vonatkozó jogszabály nem létezik. A jogszabály kizárólag a törvényi minimumot határozza meg, de természetesen az nincs tiltva, hogy a szülő ennél többet juttasson gyermekének.

A gyermektartásdíj megváltoztatása

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a körülményekben lényeges változás áll be, úgy a gyermektartásdíj mértékét megváltoztassák, vagy azt megszüntessék. Amennyiben bíróság hagyja jóvá az egyezséget, úgy két éven belül támadható meg az, de kizárólag a gyermek érdekeit szem előtt tartva. Fontos tudnia, hogy amennyiben időközben kevesebb jövedelemre tud szert tenni, és ez megnehezíti az megélhetést, az még alapvetően nem indokolja, hogy a gyermektartásdíj felemelésre kerüljön. A bíróság az igény megalapozottságát minden esetben alaposan vizsgálja.

Meddig jár a gyermektartásdíj?

Szintén kritikus pont, ám a helyzetet nagymértékben megkönnyíti, ha a fizetésre kötelezett fél önszántából, gyermeke boldogulását elősegítendően tesz eleget kötelezettségének. Alapvetően a gyermek nagykorúságáig jár az összeg, de ha például érettségi előtt néhány hónappal már betölti a 18. életévét, úgy kitolható a végzettség megszerzéséig ez az idő. Amennyiben továbbtanul, és akár felsőoktatási intézményben, akár OKJ-s szakképesítés keretein belül szakmát kíván szerezni, úgy a nappali tagozaton történő tanulás végéig, de körülbelül a 23-25 éves koráig jár. Természetesen több diploma megszerzésének erejéig már nem vehető igénybe a gyermektartásdíj.

Mindig köteles támogatni a szülő a nagykorú gyermeket?

A vonatkozó jogszabály lehetőséget kínál arra, hogy a tartási kötelezettség megszűnjön abban az esetben, ha

  • a gyermek alkalmatlan a továbbtanulásra (akár egészségügyi oknál fogva, akár neki felróható okból)
  • a gyermek a kötelezettel szemben súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít, s ezáltal érdemtelenné válik a gyermektartásra
  • a szülő saját megélhetése, vagy kiskorú gyermekének eltartása kerülne veszélybe.

Visszamenőleg is igényelhető?

A gyermektartásdíj visszamenőleg hat hónapra igényelhető. Ennél hosszabb időre, visszamenőleg csak abban az esetben lehetséges, ha a jogosultat nem terheli mulasztás a követelés érvényesítésében.

A válás, az életközösség megszüntetése egyébként is számos problémás helyzetet szül, hogy az érzelmi megterhelésről már ne is beszéljünk. A gyermekek ilyen vagy olyan módon, de szinte biztosan megsínylik a szülők szétválását. Fontos, hogy mindkét fél tisztában legyen az őt terhelő kötelezettségekkel, és a személyes sérelmeket semmiképpen se a gyermek kárára vezessék le egymáson. A gyermekvállalás felelősségteljes döntés, mely során érdemes úgy gondolkodni, hogy ezzel az elkövetkező legalább 18-20 évre anyagi terhet is vállal mindkét fél.