Korkedvezményes nyugdíj 2018, feltételei és igénylése

Fotó: © whatsthatpicture / Flickr
Fotó: © whatsthatpicture / Flickr
A korkedvezményes nyugdíj rendszerét nagyon sokan igazságtalannak tartották, hiszen ezáltal gyakran rengeteg olyan katona vagy rendőr mondhatni fiatalon, ereje teljében vonulhatott nyugdíjba meghatározott feltételek mellett. Ezt a kormány később eltörölte és szigorította, így ma már szinte csak a bányászok azok, akik idő előtti nyugdíjra jogosultak.

2015. január 1-jétől a korkedvezményre jogosult munkakörben dolgozók minden háromévnyi munka után egyévnyi korkedvezményre jogosultak, tehát ennyivel előbb vehetik igénybe ezt az ellátást abban az esetben, ha az illető nem szerezte meg korábban a tíz év korkedvezményre feljogosító időt. Ezt a kedvezményt a bányászok esetén csak azok vehetik igénybe, akiknek a munkaviszonya bányászati szerkezetátalakítás, korszerűsítés vagy éppen bezárás miatt szűnt meg.

A korkedvezményes állásokban egyébiránt a 2011-ben elfogadott jogszabályok értelmében azok élhetnek az idő előtti nyugdíj intézményével, akik 2014 végéig megszerzik ezt a jogosultságot. Férfiak esetében ehhez legalább 10 évet, nőknek pedig legalább 8 évet kell ezért korkedvezményre jogosító munkakört betölteniük. A férfiak ilyen munkakörben így minden ötödik, a nők pedig minden negyedik ledolgozott év után egy-egy évnyi korkedvezményt kapnak, tehát 10 év ledolgozott év után 2 évvel előbb mehetnek el nyugdíjba az átlaghoz képest. A korkedvezményes nyugdíjra általában azok az emberek szerezhetnek jogosultságot, akik a szervezet fokozott igénybevételével, valamint az egészségre kiemelten ártalmas munkát végeznek.

A közhiedelemben az él, hogy a munkavállalónak minden esetben a munkáltatónál kell kérvényeznie a nyugdíjazását, ami csak részben igaz megállapítás még korkedvezményes nyugdíj esetén is, hiszen az erre vonatkozó igényt a dolgozónak magának kell benyújtania egy írásos kérelmet. Ehhez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz kell eljuttatni egy rendszeresített nyomtatványt, amivel előterjeszthetjük kérelmünket, csatolva hozzá a birtokunkban lévő, a ledolgozott időt bizonyító igazolásokat. A nyugellátás iráni igény benyújtása mindenkinek illeték- és költségmentes!

 

A korkedvezményes nyugdíj igénylésének menete és feltételei javarészt megegyeznek az öregségi nyugdíj esetében szükséges teendőkkel, ezáltal amennyiben szeretnénk igényelni, akkor szükséges hozzá a munkáltatói igazolás, a munkakönyvi bejegyzés, a katonai szolgálatot bizonyító katonakönyv, MN-igazolás, szakmunkástanulói jogviszony a bizonyítvánnyal, felsőfokú oktatási intézményen folytatott tanulmányokat igazoló leckekönyv a diplomával, egyéni vállalkozónál az a törzsszám, ami után a társadalombiztosítási járulék került fizetésre. A nyugdíj elbírálásához csatolni szükséges ezen felül még a munkáltató azon igazolását is, amelyben munkaadónk rögzíti, hogy az utolsó jogviszony mikortól és pontosan meddig állt fenn. Ezen felül a munkáltató kiállít még a folyamathoz egy lezárt NYENYI lapot, valamint egy társadalombiztosítási igazolványt is.

Ha korengedményes nyugdíjról van szó, azt minden esetben csak a foglalkoztató, valamint a foglalkoztatott közös aláírásával ellátott megállapodási nyomtatvánnyal csatolva lehet benyújtani. A megállapodásnak fontos tartalmaznia az időpontot, amitől a foglalkoztató a nyugdíj megfizetését annak minden költségével együtt vállalja. Amennyiben a nyugellátás megállapításra került, arról sem lemondani, vagy azt átruházni nem lehet. A nyugellátásra bejelentett igényt azonban írásbeli nyilatkozattal az érintett bármikor visszavonhatja abban az esetben, ha még nem vett fel nyugellátást, vagy azt határidőre visszafizeti.