KHR lista 2018 (BAR lista) - lekérdezése

Fotó: © Yuri Yu. Samoilov / Flickr
Fotó: © Yuri Yu. Samoilov / Flickr
Aki Magyarországon valamelyik hazai pénzintézetnél hitelt vett fel korábban, bekerülhet a KHR listára (korábbi nevén BAR lista).

Ha nincs tartozásunk a bankunk felé a fennálló hitelünkkel kapcsolatosan, akkor felkerülhetünk a pozitív hiteltörténeti listára. Ez későbbiekben lehet kedvező, amikor újabb hitelt szeretnénk felvenni, ugyanis a hitel visszafizetését követően még 5 évig szerepel adatunk, hogy rendben fizettük-e a hitelünk részleteit.

A KHR negatív listájára többféle módon kerülhetünk fel: hitelmulasztások (tartozások), bankkártya visszaélések és hitelszerződési csalások esetében.

A pozitív és negatív listákra való felkerülés szabályozása törvényben rögzítetteknek megfelelően történhet.

 

Minden magánszemélynek és vállalkozásnak joga van ahhoz, hogy lekérdezze a Központi Hitelinformációs Rendszerből a róla nyilvántartott adatokat, legyen szó akár a pozitív, akár a negatív listáról. Ezt a kérést bármelyik magyar pénzintézet fiókjában kezdeményezhetjük, nem feltétel, hogy annál a banknál, ahol a hitelt felvettük, vagy amelyiknek tartozunk. Alternatívaként természetesen közvetlenül a KHR rendszerét üzemeltető BISZ Zrt.-hez is fordulhatunk hiteljelentési kérelemmel - díjmentesen.

Amennyiben Saját Hiteljelentést szeretnénk lekérni KHR (BAR) listás állapotunkról, annak van egy törvényben foglalt folyamata, ami lépésenként a következő:

  • Elsőként kitöltjük személyes adatainkkal a saját hiteljelentést igénylő formanyomtatványt, amelyet eljuttatunk a bankunkba.
  • A nyomtatványt leadva, a pénzintézet köteles az információigénylésről értesíteni a KHR listát üzemeltető BISZ Zrt.-t, akikhez eljut majd a korábban kitöltött dokumentum.
  • A BISZ Zrt. ezt követően kitölti a "Saját Hiteljelentés" nyomtatványt azokkal az adatokkal, amelyeket a KHR rendszerébe más bankok feltöltöttek, legyen az akár pozitív, akár negatív információ.
  • Ezt követően a hiteljelentést az ügyfél kérésének megfelelő formában a BISZ Zrt. eljuttatja a kérelmezőnek, ami többféle formában lehet, ezáltal a hiteljelentést elküldhetik elektronikus úton, egy e-mail mellé csatolva, de kérhetünk postai kézbesítést is. Ilyenkor nem saját címünkre kapjuk a nyomtatványt, hanem a pénzintézet fiókjába érkezik, a pénzintézet pedig továbbküldi a címünkre a kért információkat, lezárt, bontatlan borítékban.

A KHR listás információk azonban nem csak bankon keresztüli ügyintézés során érhetők el, ezáltal az ügyfél fordulhat egyenesen a fentebb már említett BISZ Zrt.-hez, akik a listát üzemeltetik és felügyelik, ezáltal hozzáférnek a tárolt adatokhoz. Ehhez nem kell mást tennünk, mint:

  • megnyitnunk a cég honlapját, ahol megkeressük és letöltjük a saját hiteljelentés formanyomtatványt;
  • a nyomtatást és az értelemszerű kitöltést követően a nyomtatvány postai úton elküldeni a BISZ Zrt. címére;
  • megvárni, amint elektronikus úton megkapjuk a KHR listás jelentésünket.

Ha Saját Hiteljelentést szeretnénk lekérni a KHR listából, abban az esetben többféle dokumentumra is szükségünk lehet, amivel igazoljuk magunkat. Ezáltal például minden esetben fontos egy érvényes személyi igazolvány, egy hozzá kapcsolódó lakcímkártya. Utóbbit nem lehet helyettesíteni, de előbbit jogosítvánnyal vagy útlevéllel kiválthatjuk. Amennyiben vállalkozóként szeretnénk értesítést kapni a KHR listán tárolt adatainkról, ahhoz kell valamilyen személyazonosításra alkalmas okmány, egy lakcímkártya, az aláírási címpéldányon szereplő adatok, a cégbírósági kivonaton helyet kapott adatok, valamint végezetül a társasági alapító okirat is.

Saját Hiteljelentésünkhöz többféle formában hozzáférhetünk! Ha elektronikus kézbesítést választottunk, akkor a megadott e-mail címre kapjuk a jelentést .pdf fármátumban, ami egy jelszóval levédett, tömörített dokumentumban foglal majd helyet. A nyomtatvány tömörítéséhez a legegyszerűbb a WinZip programot használni, míg megnyitásához az Adobe Reader-t. Az elküldött jelentés minden esetben elektronikus aláírással kerül ellátásra, amit a kérvényezőnek célszerű ellenőriznie a cég honlapján található információk segítségével.

Amennyiben a kérelmezés során a postai úton történő kézbesítést választottuk, akkor a BISZ Zrt. a jelentést kinyomtatja, majd egy lezárt borítékban elküldi annak a banknak a címére, amelyik a legközelebb helyezkedik el székhelyünkhöz, illetve ahonnan a kérelmet megkapták. A pénzintézetnek ezek után kötelessége lesz a zárt borítékot érintetlenül és felbontatlanul átadni a kérelmezőnek, vagy kiküldeni arra a levelezési címre, amit az ügyfél meghagyott. A kézbesítéskor alá kell majd írnunk egy kézbesítési bizonylatot, amire azért van szükség, hogy a pénzintézet biztosítékot kapjon a dokumentumok kézbesítéséről. Amennyiben a kézbesítés valamiért meghiúsult, vagy nem vesszük át a küldeményt, a bank felbontás nélkül megsemmisíti a hiteljelentést. Ez esetben ha mégis szeretnénk megkapni a jelentést, a teljes folyamatot az első lépéstől fogva újra kell kezdeni.