TAJ kártya igénylése, pótlása, ára 2018

Fotó: © Dr. Eduardo García Cruz / Flickr
Fotó: © Dr. Eduardo García Cruz / Flickr
A Társadalombiztosítási Azonosító Jel, avagy rövidebb és ismertebb nevén a TAJ szám egy olyan személyazonosító, amelyet a magyar állampolgárok a születésükkor kapnak. A különleges eseteket leszámítva a TAJ számot életünk végéig megtartjuk, illetve használjuk azonosításra – a legtöbb esetben orvosi ellátás során. A TAJ kártya kódsorával azonosítanak minket például az egészségügyi, a szociális, az egészségbiztosítási vagy a magánnyugdíjjal kapcsolatos rendszerekben, illetve nyilvántartásban, ha ügyintézésről van szó.

A TAJ kártya egy bankkártya méretével megegyező hatósági igazolvány, amelyen az azonosító jel mellett mindig feltüntetésre kerül a tulajdonos családi- és utóneve, születési ideje, illetve természetesen a kiállító szerv bélyegzője, aláírása.

A TAJ kártyát a bevezetés idején az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden olyan állampolgárnak és érintettnek kiküldte – külön kérés nélkül –, aki szerepelt korábban a nyilvántartásban. A TAJ kártya érvényessége általában korlátlan, de lehet korlátozott is abban az esetben, ha belföldinek számító, de külföldön élő állampolgár ideiglenesen szeretne magyarországi tartózkodása során egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni.

Az újszülöttek számára a TAJ szám, illetve a TAJ kártya hivatalból, automatikusan, igénylés nélkül jár és általában postai úton kapja meg az újszülött a születést követő nyilvántartásba vétel utáni nyolc munkanapon belül. A TAJ kártya a gyermek bejegyzett lakóhelyére érkezik, de a szülő kérésére ezt megváltoztatható. Az ehhez szükséges adatokat, avagy az újszülött családi- és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állampolgárságát, valamint természetesen lakcímét is az ezeket az adatokat kezelő központi szerv közli az egészségbiztosítási szegmenssel a kártya kiállításának érdekében.

 

Ha valaki nem rendelkezik TAJ számmal vagy TAJ kártyával, de valamiért mégis jogosulttá válik az egészségügyi szolgáltatásra, esetleg álláskeresési vagy szociális ellátásra, akkor az ország bármelyik egészségbiztosítási pénztárában igényelheti saját kártyáját. Ezt a szerv a legelső alkalommal teljesen ingyen állítja ki az ügyfél számára.

Ha valaki TAJ számot vagy TAJ kártya másolatot kíván igényelni, akkor annak a személynek egy ehhez szükséges formanyomtatványt, egy igénylőlapot kell kitöltenie. A benyújtásához elengedhetetlen lesz egy személyi igazolvány, valamint egy lakcímkártya is. Amennyiben kiskorú az illető, abban az esetben mindig valamelyik törvényes képviselő igényelheti a TAJ kártyát, de jogosultságát igazolnia kell legalább egy személyi igazolvánnyal, illetve a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha külföldinek minősülő biztosítottról van szó, akkor a munkaadó kötelessége, hogy TAJ számot kérjen dolgozójának a foglalkoztatás kezdetétől három munkanapon belül, az erre alkalmas formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon belül az illetékes egészségbiztosítási szervtől. A TAJ számot az egészségbiztosító mindig az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” címmel rendelkező nyomtatvánnyal igazolja.

A TAJ kártya kiállítása, valamint az adatmódosítás az esetek többségében díjmentes, de vannak kivételek! Ha megváltozik a nevünk, a lakcímünk, arról az egészségbiztosító a központi rendszernek köszönhetően azonnal értesül, tehát a megváltozott adatokat nem kell jelezni feléjük, ellenben az új TAJ kártyát külön kell igényelni, annak kiküldése ugyanis nem történik meg automatikusan.

Az elveszett, megrongálódott vagy ellopott TAJ kártya pótlására 2017-ben a korábbi évekkel megeggyezően 3000 Forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat meg lehet fizetni hagyományos átutalással vagy az egészségbiztosító által adott készpénz átutalási megbízással (sárga csekk) is, de amennyiben az igénylés személyesen történik, a házipénztárba készpénzben is megfizethetjük ezt a díjat.

A TAJ kártya igénylése, valamint az adatmódosítás az ország teljes területén, bármelyik egészségbiztosítási pénztárban végrehajtható, tehát nem vagyunk kötelesek a lakhelyünkhöz legközelebb eső hivatalt felkeresni ebből a célból. Amennyiben díj megfizetésére kötelezett minket az egészségbiztosító, a TAJ kártya kiállítása csak azt követően történik meg, hogy igazolni tudtuk a befizetést!