Kötelező törzstőke emelés 2017 - az új polgári törvénykönyv szerint

Fotó: © Epicantus / Flickr
Fotó: © Epicantus / Flickr
Az új polgári törvénykönyv 2014. március 15-től hatályos. Sokban különbözik a korábbiaktól, mivel több jogszabályt is egybeolvaszt kissé megváltozott tartalommal.

A hatályukat vesztett törvények közül az egyik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. Az új polgári törvénykönyv magában foglalja a régi gazdasági törvényt, de meghagyja a cégtörvényt, ami tartalmazza az eljárásjogi és részletszabályokat.

Az új polgári törvénykönyv 3:161 paragrafusa szabályozza a gazdasági társaságok törzstőkéjét, mégpedig úgy, hogy az nem lehet 3 millió forintnál kevesebb. 2014. március 15. után a korábbiakkal ellentétben már nincs lehetőség 500 ezer forinttal céget alapítani.

A régi szabály azt mondta ki, hogy a törzsbetétek felét a bejegyzési kérelem benyújtásáig kell befizetni, azaz az összeg már rendelkezésre kellett, hogy álljon. A mostani szabályok szerint azonban a társasági szerződésben a tagok erről szabadon megállapodhatnak.

 

Ha egy cég törzstőkéje az új törvénykönyvben előírt alatt marad, bizonyos határidőig fel kell emelni azt. Ha a határidőig ezt a cégek nem teszik meg, megbírságolják őket, végül akár törölhetik is a társaságot.

A végső határidő 2017. március 15.

A már bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló cégek, melyeknek tőkéje 3 millió forint alatt van, a társasági szerződés következő módosításakor kell, hogy erről rendelkezzenek és alapító okiratukat az új polgári törvénykönyv szabályaival összhangba hozzák.

A cégbírósághoz társasági határozatot illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül be lehet nyújtani.

A legvégső határidő, amikor a társasági szerződésben már nem szabad ellentétes vagy eltérő szabálynak lennie, 2017. március 15. Eddig a napig hatályosítani kell a társasági szerződést. Azaz, ha bármilyen okból kifolyólag a társasági szerződést módosítani kell 2017. március 15. előtt, át kell vizsgálni a szerződés valamennyi rendelkezését és hatályosítani kell azokat.

Kft-k esetében a törzstőke megemeléséhez a végső határidő 2017. március 15.

Betéti és közkereseti társaságokra a 2015. március 15-i határidő vonatkozott. Ha egy kft. nem rendelkezik akkora összeggel, hogy végre tudja hajtani a törzstőke megemelését, át kell alakulnia betéti vagy közkereseti társasággá, esetleg egyesülhet más társasággal. Bármelyik lépést is választja, a megfelelő törzstőke nélkül kft-ként nem létezhet tovább.

A kft. törzstőkéjének megemelését a tagok nem csak pénzzel, de apporttal (céges ingóságok, pl. gépkocsik eladása) vagy a nyereségből emelt jegyzett tőkéből is végrehajthatják. A hatályba lépő rendelkezések nem írják elő, hogy a jegyzett tőkéből mennyit kell rendelkezésre bocsátani, tehát az is elfogadható, ha nem bocsátanak belőle rendelkezésre. Ugyanakkor, a tagok törzsbetétük erejéig mindenképpen felelnek a céges tartozásokért. A törzstőke emelés alternatívája lehet a tagi kölcsön elengedése. Ezen témában a könyvelő és az ügyvéd együttműködésére van szükség.